Bestevaer, de

© Arnold de Lange - Wormer

Oliemolen en later papiermolen in Assendelft. De eerste vermelding dateert uit 1649. In 1669 was hij al ingericht als papiermolen. … Lees meer

Blauw, de Oude

Papiermolen te Wormerveer, ook de Ouwe Romp genoemd. De windbrief werd gegeven in november 1621. De molen werd oorspronkelijk gebouwd … Lees meer

Bok, de

Oliemolen en later papiermolen De Bok te Wormerveer. De windbrief werd (mogelijk) gegeven in juni 1631; in mei 1699 werd … Lees meer

Bonsem, de Zwarte

De Zwarte Bonsem, oorspronkelijk volmolen, daarna papiermolen en tenslotte pelmolen te Koog aan de Zaan. De windbrief voor de geheel … Lees meer

Gans, de Grauwe

Papiermolen De Grauwe Gans te Zaandijk en later pelmolen te Oostzaandam, ook de Witte Gans genoemd en in Zaandijk ook … Lees meer

Gooier, de

© Arnold de Lange - Wormer

Oliemolen en later papiermolen De Gooier te Westzaan, ook de Harlequin genoemd. De windbrief werd gegeven in 1644. Hij heeft … Lees meer

Papiermolen, de Oude

© Arnold de Lange - Wormer

Papiermolen, de Oude [Bron: ZaanWiki]: Papiermolen te Westzaandam, zie: De Kauwer.

Harlequin, de

© Arnold de Lange - Wormer

Papiermolen De Harlequin te Westzaan, zie: De Gooier. [Bron: ZaanWiki]

Hobbezak, de

Papiermolen De Hobbezak en oorspronkelijk volmolen te Zaandijk, ook De Hoppezak genoemd. De windbrief werd gegeven in januari 1646. In … Lees meer

Hoppezak, de

Papiermolen De Hoppezak te Zaandijk. zie: De Hobbezak. [BRON ZAANWIKI]

Kauwer, de

© Arnold de Lange - Wormer

Papiermolen De Kauwer in Westzaandam, ook wel De Oude Papiermolen genoemd. De windbrief werd gegeven in februari 1616. Hij heeft … Lees meer

Kuiken, het

Papiermolen Het Kuiken, later pelmolen en oorspronkelijk volmolen in Oostzaandam. De windbrief dateert mogelijk uit september 1649. In september 1727 … Lees meer

Oud, het Kooger

Papiermolen Het Kooger Oud te Koog aan de Zaan, zie: De Jonge Zwaan. [BRON ZAANWIKI]

Romp, de Ouwe

Papiermolen De Oude Romp te Wormerveer, zie: De Oude Blauw. [Bron: ZaanWiki-ZM0002326]

Star, de

Volmolen De Star te Zaandijk. De Windbrief werd gegeven in december 1645. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van … Lees meer

Wever, de

Papiermolen De Wever en oorspronkelijk volmolen te Koog aan de Zaan. De windbrief voor de volmolen werd gegeven in juli … Lees meer

Zwaan, de Jonge

Papiermolen De Jonge Zwaan in Koog, ook Het Kooger Oud genoemd. De Windbrief werd vermoedelijk gegeven in juni 1616. Waarschijnlijk … Lees meer