Stichting Archief Honig(h)

De Papiercollectie van de Stichting Archief Honig(h) werd samengesteld door Gerrit-Jan Honig (1864-1955), de jongste zoon van de bekende Zaandijker historicus en collectievormer Jacob Honig Jansz. Jr. (1816-1870). G.J. Honig was ruim een halve eeuw bibliothecaris en conservator van de Zaanlandsche Oudheidkamer. Daarnaast verzamelde hij boeken en documenten over de geschiedenis van de familie Honig, maar ook over hun voornaamste bedrijfstakken: de papiernijverheid en walvisrederij. Binnen de Papiercollectie is een groot aantal Zaanse riemkappen, papiermonsters met watermerken te vinden, alsmede kaarten, tekeningen e.d. op handgeschept papier van Zaanse fabrikanten. Daartoe behoort een reeks bouwtekeningen van papiermolen De Kaarsemaker uit 1790 op papier van J. Honig & Zoonen en C. & J. Honig Breet. Voorts een aantal proefvellen voor waardepapier, afkomstig van de Zaandijker vormenmakers Willem Hendrikz. de Ligt (1782-1854) en zijn halfboer Cornelis Jansz. Kuijt (1801-1879), dan wel diens zoon  Jan Cz. Kuijt (1824-1887).

G. J. Honig verwierf o.m. ook een grote verzameling originele merkblokken, afkomstig uit het pakhuis De Zwaan van wijlen Jan Jbz. Breet. Als directeur van drukkerij P. Out in Koog aan de Zaan liet hij in 1913/1914 naar deze merkblokken een 20-tal verschillende herdrukken van riemkappen vervaardigen op papier van Van Gelder. De Papiercollectie van de Stichting Archief Honig(h) omvat voorts een groot aantal centsprenten en een verzameling sierpapier. De Papiercollectie is tegenwoordig in beheer van het Gemeentearchief Zaanstad, maar moet nog nader worden geïnventariseerd om te kunnen worden ontsloten. Een representatieve selectie is geëxposeerd in het Honig Breethuis te Zaandijk.

Bronnen