© Zaans Museum

Zaans Museum

Het Zaans Museum in Zaandam heeft binnen de presentatie ‘Zaanstreek maakt het’ een eiland gewijd aan de Papierfabricage. Hier is een fraai aanzicht in vogelvlucht te zien van de Koninklijke Papierfabriek ‘De Eendracht’ van de firma VAN GELDER in Wormer, geschilderd in 1912 door de Duitse kunstschilder Ernst Hesmert. Ook bezit het Zaans Museum portretten van de stichter Pieter Smidt van Gelder en diens nazaten. De laatste hangen in de portrettengalerij ‘Zaankanters’ van dit museum. De portretten, evenals verschillende papierhistorische voorwerpen uit de presentaties ‘De Zaanstreek maakt het!’ en ‘Typisch Zaans’, maken deel uit van de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling ‘Jacob Honig Jsz. Jr.’.

Meer algemene informatie over het Zaans museum kunt u vinden op: www.zaansmuseum.nl

De collectie van het Zaans Museum bestaat uit objecten afkomstig uit en over de Zaanstreek van de 17de eeuw tot vandaag de dag. In de collectie bevinden zich ruim 32.000 voorwerpen.

Literatuur

Bronnen & objecten