Perter Roggeveen - Geduldig papier

Roggeveen, Peter: Geduldig Papier – Zaans Museum Cahier 2

Peter Roggeveen: Geduldig Papier. Zaans Museum Cahier 2. Deze uitgave verscheen naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Geduldig Papier’ in het Zaans Museum van 18 april t/m 31 augustus 2003. 16 Pagina’s. Ontwerp: Berry Slok bNO, Hilversum. Druk: Heijnis & Schipper, Zaandijk. Te koop in het Zaans Museum.