Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V.

Hoewel ‘pas’ bijna vier decennia in de Zaanstreek, in Wormer, ligt de oorsprong van Jansen-Wijsmuller & Beuns (JWB) in 1777. In dat jaar verkreeg de heer Wijsmuller, die een leerlooierij had, het recht om belasting te betalen. Kom daar tegenwoordig maar eens om!

Jansen-Wijsmuller & Beuns, gevestigd aan de Veerdijk, dus aan de Zaan, is een voorraadhoudende groothandel o.a. in specialistische materialen voor het produceren van het (hard)gebonden boek (met uitzondering van ‘standaard papier’ voor het boekblok) en materialen voor het archiveren, conserveren en restaureren van (cultureel) erfgoed, conform de Archiefwet. Voor beide productgroepen vormen papier en karton een essentieel bestanddeel. Het maakt daarmee dus ook een belangrijk deel uit van ons totale leveringsprogramma.

Hoewel wij het niet meer in de Zaanstreek laten maken, komt het overgrote deel van ons papier en karton nog altijd van traditionele en tegelijk moderne papierfabrieken in Nederland. Naast onze Nederlandse leveranciers hebben wij ook verschillende buitenlandse leveranciers (Engeland, Duitsland) die stuk voor stuk moderne productietechnieken hebben gekoppeld aan de traditionele wijze van produceren van kwaliteitspapier.

Voor meer informatie:
www.jwb-ceka.nl of info@jwb-ceka.nl