Kon. Bibliotheek Den Haag

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beschikt over een van de grootste collecties van papier en papierdocumentatie ter wereld, bestaande uit ca. 45.000 objecten, waaronder een internationale collectie sierpapier, monsterboeken, handschriften van receptenboeken voor het maken van papier, watermerkpapieren, riemkappen, schepvormen, inclusief voorbeelden van vele soorten papier, wespennesten, instrumenten en andere objecten die verband houden met de geschiedenis van het papier, met een uitgebreide collectie literatuur over papier en papierfabricage.  Een groot deel van de objecten en boeken is beschreven in de KB-Catalogus (link is external).

Meer informatie:
Algemeen: Paul van Capelleveen 070-3140331 – mail
Over watermerken: Marieke van Delft 070-3140329 – mail
Over sierpapier i.v.m. boekbanden (schutbladen): Rens Top 070-3140323 – mail

Meer algemene informatie over de Koninklijke Bibliotheek kunt u vinden op: www.kb.nl en de Papiercollectie