Zaanlandia Illustrata

De historisch-topografische atlas ‘Zaanlandia Illustrata’ werd bijeengebracht door de bekende Zaandijker historicus en verzamelaar Jacob Honig Jsz. Jr. (1816-1870). De catalogus, daterend uit 1917, is gerangschikt en beschreven door diens oudste zoon, Jacobus Johannes Honig (1842-1923), en omvat 937 catalogusnummers. Hiertoe behoren o.m. 1 kaartblad uit 1819 met 28 papiermolens (cat.nr. 30), 3 plattegronden van papiermolen De Vergulde Bijkorf (cat.nr. 71), 10 ontwerptekeningen voor een witpapiermolen (cat.nrs. 845 en 848), 13 aanzichten van papiermolens en 2 riemkappen (cat. nrs. 849; 851) en een ontwerp voor een riemkap-opdruk (cat. nr. 850). De historisch-topografische atlas ‘Zaanlandia Illustrata’ wordt tegenwoordig bewaard in het Gemeentearchief en valt grotendeels te raadplegen op de online beeldbank van dit archief. Enkele stukken uit de catalogus zijn helaas vermist.

Bronnen

 

PAPIERHISTORISCH RELEVANT BEELDMATERIAAL UIT DE ZAANLANDIA ILLUSTRATA

30. Kaart van den Zaanstroom en een gedeelte van het Y [GAZ52.00218]

71. Plattegrond van den papiermolen “de Vergulde Bijkorf”, met daarbij behoorende polder te Zaandijk, aan het Guispad, 1842. Drie teekeningen in kleuren, hg. 68, br. 97 cM. (NB: 1 tekening vermist) [GAZ53.00057; GAZ53.00058]

281. Zinneprent op de papiermakerij, met het opschrift: Ieder Vogel pryst zyn Nest. Boven een afbeelding van den papiermolen ‘de Bonsem’ te Koog aan de Zaan, van de firma J. Kool Compie. te Zaandijk, beneden het dorp Zaandijk, ter zijde een portret, waarschijnlijk van J. Kool., en het binnenste van een papiermolen. Teekening in O.-I. inkt. Hg. 27, br. 39 cM. [GAZ12.0576]

559. 1894. De ruïne van den brand te Zaandijk, 4 januari 1894. Afbeelding van de ruïne der verbrande molens ‘Het Guiswijf’ en ‘’t Fortuin’, de molen “de Veenboer” met ijs bedekt door het bluschwater. Lith. Naar de teekening van Joh. Braakensiek. Uit het Geïllustreerd Politienieuws, 11 Januari 1894. (NB: vermist)

749. Zaanse kleederdracht, 17de eeuw.  [GAZ11.0848]

845. Teekeningen betreffende den bouw en inrichting van een wit-papiermolen, alsmede van het wegen en sorteren der lompen en van het wegen, persen en verpakken van papier. Serie van 7 stuks teekeningen in O.-I. inkt. (NB: 1 tekening vermist) [GAZ13.0018; GAZ13.0019; GAZ52.00001; GAZ52.00037; GAZ52.00046GAZ52.01195]

848. Plan van een wit-papiermolen en een petmolen. Drie teekeningen in O.-I. inkt. [GAZ52.00042; GAZ52.00047; GAZ52.01194]

849. Een papierkap van de firma Adriaan Rogge. [GAZ12.0270]

850. Een papierkap van de firma J., C. en A. van der Leij, papierfabrikeurs te Zaandijk. [GAZ11.0541]

851. Een papierkap met het merk ‘De Posthoorn’ van de firma Jan Kool en Comp., papierfabrikeurs te Zaandijk. (NB: vermist)

860. De papiermolen ”t Fortuin’ te Zaandijk. [GAZ12.0051]

865. De papiermolen ‘de Mol’ te Krommenie. [GAZ12.0050]

866. De wit-papiermolen ‘De Bonsem’ te Koog aan de Zaan. [GAZ12.0054]

867. De wit-papiermolen ‘De Bonsem’, als boven. Van de westzijde te zien. [GAZ12.0046]

869. De wit-papiermolen ‘De Vergulde Bijkorf” te Zaandijk aan het Guitspad. [GAZ13.0012 – GAZ12.0057]

882. De papiermolen ‘ ‘t Fortuin’ te Zaandijk aan het Guitspad. [GAZ11.0245]

883. Vijf waterverfteekeningen door G. Mol, 1892. 3. De wit-papiermolen ‘De Vergulde Bijkorf’ te Zaandijk. [GAZ11.0220; GAZ11.0277]; 5. De wit-papiermolen ‘Het Fortuin’ te Zaandijk. [GAZ11.0275]

885. Drie penteekeningen van A. Groen, 1907.’ 1. De papiermolen ‘De Veenboer’, later pelmolen te Zaandijk. [GAZ11.0269]

887. De wit-papiermolen ‘De Visser’ te Zaandijk aan het Guitspad. [GAZ13.0013]

888. De pelmolen ‘De Veenboer’ te Zaandijk en de papiermolen ‘De Schoolmeester’ te Westzaan aan het Guitspad met den watertoren op den achtergrond. [GAZ11.0190]