CODA

De koepelnaam CODA (Cultuur Onder Dak Apeldoorn) beschrijft wat er bijeengebracht is in één organisatie en binnen één gebouw. CODA Archief is het historisch documentatiecentrum van de stad Apeldoorn. CODA vervult de functie van gemeentearchief en bewaart ruim vijf kilometer aan archieven en vele meters beeldmateriaal. Hiertoe behoort o.m. het Archief van de Papierfabriek van Gelder & Zonen Apeldoorn, 1900-1986 (Archiefnr. 128) en het Archief van de Stichting Papiergeschiedenis (Archiefnummer 149), waarin zijn ondergebracht de deelcollecties Loeber, Schut en Voorn.

Museale objecten uit deze collectie, zoals kunstenaarsboeken en objecten met betrekking tot (de geschiedenis van) de papierfabricage, zijn afwisselend te zien in de vaste en tijdelijke tentoonstellingen. Om het jaar organiseert CODA een internationale Papier Biënnale met werk van hedendaagse papierkunstenaars.

De collectie van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland bestaat uit deelcollecties op het gebied van de geschiedenis van de papierfabricage. De collectie, die in zijn geheel is ondergebracht bij CODA, bevat onder andere een bibliotheek, 19.000 watermerken, 15.000 foto’s, 7.000 technische tekeningen en een achttalig woordenboek van papiertermen. Ze is in 1989 door de Stichting Papiergeschiedenis geschonken aan de gemeente Apeldoorn en maakt sindsdien deel uit van de collectie van CODA.

De Collectie Loeber maakt deel uit van het Archief van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland, die sinds 1989 is ondergebracht in het Archief van CODA te Apeldoorn. De collectie Loeber bevat ook een uitgebreide vakbibliotheek over de geschiedenis van papier. Een groot deel van de collectie Loeber is op microfilm gereproduceerd. Dit betreft de totale verzameling van 19.000 watermerken, 7000 tekeningen, 15.000 foto’s en het achttalige woordenboek. De microfiches en het archief kunnen in de studiezaal van CODA Archief worden geraadpleegd.

Vragen over het archief kunt u richten aan: archief@apeldoorn.nl
Meer algemene informatie is te vinden op: www.coda-apeldoorn.nl

Bronnen & objecten

Literatuur