Honig-Laanfonds

Stichting te Koog aan de Zaan die zich ten doel stelt ‘sociaal nuttige arbeid’ in het bijzonder in de Zaanstreek financieel te ondersteunen. De Stichting werd opgericht op 20 februari 1951, namens mevr. M.A. Honig-Laan, weduwe van Klaas Cornelis Honig, door haar zonen C.J. Honig en dr. G. N. Honig en P. Groenveld, allen woonachtig te Koog/Zaandijk. ‘C.J.’ werd voorzitter en bleef tot zijn dood de stuwende kracht. Hij was een man met groot sociaal gevoel. 

Sinds de oprichting heeft het Honig-Laanfonds een groot totaalbedrag kunnen bijdragen aan een lange reeks maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten, dankzij ruime donaties van de oprichters. Ook Stichting Zaanse Papiergeschiedenis heeft een bijdrage mogen ontvangen.