Zaanlandsche Stoomdrukkerij

De Zaanlandsche Stoomdrukkerij werd op 1 oktober 1881 opgericht door Evert Nicolaas Smit Ez. (1860-1914) en was voor de Zaanstreek vooral van belang door de uitgave van de Nieuwe Zaansche Courant.

De naam van het bedrijf werd, nadat Evert en Willem Smit als zoons van de oprichter tot de directie waren toegetreden, in 1904 gewijzigd in nv Zaanlandsche Stoomdrukkerij v/h E.N. Smit Ez. In 1925 richtte deze de nv Zaanlandsche Uitgeversmaatschappij v/h EN. Smit Ez. te Zaandam op, als uitgeverij van het Nieuwsblad De Zaanlander. Ook het in diepdruk vervaardigde en rijk geïllustreerde weekblad ‘De Zaan’ werd door deze uitgeverij verspreid, alsmede het landelijke Handelsbelangen.

Door de persoonlijke belangstelling van de heren Smit werd in De Zaanlander steeds veel aandacht gegeven aan de Zaanse geschiedenis. De artikelen van bijvoorbeeld Pieter Boorsma, Sipke Lootsma en W.P. Tip werden na plaatsing in de krant vaak in boekvorm uitgegeven. Naast de vervaardiging van de krant ontwikkelde zich een afdeling handelsdrukwerk en vooral een afdeling verpakkingen met als latere langdurige specialisatie de productie van koffie- en theezakken.

Rond 1966 werd de naam veranderd in Zaanlandse Drukkerij en Verpakkingsindustrie voorheen E.N. Smit Ezn.

Als een van de eerste bedrijven nam ‘de Zaanlandsche’ hiervoor een moderne diepdruk rotatiemachine in gebruik. Nadat de productie van de in hoogdruk vervaardigde kranten om technische en economische redenen was gestaakt – De Zaanlander werd ondergebracht bij de Verenigde Noordhollandse Dagbladen, de redactie naar Wormerveer verplaatst – ging het bedrijf zich geheel toeleggen op de verpakkingsindustrie.

Sinds 1986 is de Zaanlandse Verpakkingsindustrie een werkmaatschappij van Zaanlandse Beheer bv te Haarlem.

In 1991 was 22,75 % van de aandelen van De Verenigde Noordhollandse Dagbladen in bezit van het familiebedrijf de Zaanlandse Drukkerij en Verpakkingsindustrie voorheen E.N. Smit Ezn.

Op 11 oktober 1996 heeft een grote brand drukkerij de Zaanlandse Verpakkingsindustrie in de as gelegd.

Bron: ZaanWiki