Bonsem, de Zwarte

De Zwarte Bonsem, oorspronkelijk volmolen, daarna papiermolen en tenslotte pelmolen te Koog aan de Zaan. De windbrief voor de geheel met hout beklede volmolen werd gegeven in september 1649. Vóór 1697 werd hij papiermolen en in december 1845 werd hij als pelmolen opgenomen in een assurantie-contract. Hij werd gesloopt in 1895. Op zijn erf staat nu de Christelijke school aan de Stationsstraat. Dit deel van de straat heette vroeger het Bonsempad.

1647/1649 Amsterdamse kooplieden richten de De Bonzem op als Volmolen. In 1649 Windbrief aan Hendrik Pietersz en Jan Dirksz.

1672 Claas Arisz Caeskoper eigenaar.

1674 Rederij onder directie van Pieter Gerritsz van der Ley en richt molen in voor wit papier. Ook kopen zij Blauwpapiermolen De Wever die ook voor wit papier wordt ingericht. Kopen grote stukken land voor waterzuivering. Hiermee begint de papierfirma Van der Ley.

1692 Pieter Gerritsz overlijdt en Jan Pietersz zet bedrijf voort.

1720 Pieter Jansz komt in directie en firma heet Jan en Pieter van de Ley. Jan van de Ley ging met papiermolen Het Fortuin draaien.

1724 Pieter Jansz overlijdt en zijn broer Claas Jansz volgt hem op. Bedrijf wordt Jan en Claas van der Ley.

1734/1737 Aris Jansz van der Ley komt in directie. Firmanaam: Jan, Claas en Aris van der Ley.

1750/1773 Jan Pietersz overlijdt in 1750 en Claas Jansz in 1773.

1774 De firma van der Ley wordt geliquideerd en de molen wordt overgenomen door Jan Kool, Gerrit Kaaskoper-Honigzoon en Claas Gerritsz Honig en richten de firma Jan Kool & Comp op. Jan Kool introduceerde het bekende vellijnpapier.

1839 Albert Vis koopt de molen van Jan Jacobsz Kool en richt de molen in als rijstpellerij.

1895 Molen wordt voor afbraak verkocht.

 

Bijzonderheden

Was een van de 3 eerste molens voor witpapier in 1674 en na 1774 het vellijnpapier. De molen draaide 100 jaar voor Firma van der Ley en 65 jaar voor Firma J. Kool.

[Bron Zaanwiki & 1100 Zaanse Molens]

MOLENKAART