© Arnold de Lange - Wormer

Kauwer, de (De Grauwe Papierbaal)

Papiermolen De Kauwer in Westzaandam, ook wel De Grauwe Papierbaal of De Oude Papiermolen genoemd. De windbrief werd gegeven in februari 1616. Hij heeft gestaan ten oosten en op enige afstand van de Vaart, achter het Kauwerspad. De molen werd na 1755 gesloopt. Het nog altijd aanwezige Kauwerspad Pad in Zaandam-West, noordelijk en op enige afstand van de Papenpadsloot, is vernoemd naar papiermolen De Kauwer. In totaal stonden er drie molens aan het pad. Het Kauwerspad had in 1674 een reglement. Zie De Grauwe Papierbaal.

[BRON ZAANWIKI]


Beknopt overzicht

Molen stond in West-Zaandam aan het Kauwerspad zijpad van de Westzijde nabij Papenpad en ten oosten van de Vaart

1616
De oprichters waren Pieter Gijssen en de broers Jacob en Jan Cornelisz Slom. Op 18 februari werd de windbrief verstrekt aan Jacob Cornelisz Slom.
De Grauwe Papierbaal was de enige wipmolen als papiermakerij en de 2e papiermolen in de Zaanstreek.

1627
Jan Cornelisz Slom verkocht zijn deel van ¼ aan zijn broer Jacob die daarmee ¾ eigenaar werd.

1652
Claas Jacobsz Slom werkte in de Kauwer en kocht, samen met Rijcx Goossens, ¾ van de molen van zijn vader, Jacob Cornelisz Slom.

1658
Claas kocht van de erfgenamen van Pieter Gijzen zijn ¼ part en Claas werd alleen eigenaar.

1660
Claas Jacobsz Slom overleed en zijn 4 broers kochten de molen van de weduwe. Daarna kwamen veel veranderingen in de eigendomsverhoudingen van 2 generaties Slom met grote gezinnen.
De familie heeft tot 1731 met deze kleine papiermolen gewerkt, een periode van 115 jaar.

1731
Jacob Jelisz Slom verkoopt de molen aan een familielid Gerrit Jansz Schouten te West Zaandam. Onder zijn beheer werkte de molen tot 1765 met als bijzonderheid een schoorsteenbrandje in 1755.

1765
De molen werd in velling gebracht met de toestemming om te slopen. De molen werd gekocht door de firma Gerrit Visser en Comp en gesloopt. Het erf met schuur werd verkocht aan Jacob Kramer te West Zaandam.

Deze kleine molen heeft 149 jaar papier gemaakt.

Bron: 1000 Zaanse Molens, P. Boorsma 1950/Papiermolens Prov. N-H, H. Voorn 1960/1100 Zaanse Molens, R. Couwenhoven 2015

MOLENKAART