Bok, de

Oliemolen en later papiermolen De Bok te Wormerveer. De windbrief werd (mogelijk) gegeven in juni 1631; in mei 1699 werd hij opgenomen in een assurantiecontract. Na 1803 werd hij ingericht tot papiermolen. Hij heeft gestaan achter het tegenwoordige Sluispad (toen ‘Bok z’n pad’) ten zuiden van de Marktstraat (ten Noorden van Sluispad en west van P. Krugerstraat) en werd in 1863 of ’61 gesloopt.

Beknopt overzicht

1631
Als Oliemolen gebouwd in Wormerveer door Jan Jansz Ris en Pieter Claesz.

1698
Uitbreiding van de schuur zodat 150 ton zaad opgeslagen kon worden.

1804
De papiermakersfirma Maarten Schouten en Comp koopt de molen van Maartje Mol, weduwe olieslager Meindert Donker. Pieter Smidt van Gelder laat de molen verbouwen tot papiermolen.

1840
De molen is in 1840 gedeeltelijk verbrand en later herbouwd.

1863
De papierfirma Van Gelder Zonen laat het gaandewerk uit de molen slopen en verplaatsen naar hun papiermolen De Eendracht in Wormer.

1864
De molen en schuur werd geveild en Jan Laan, op dat moment de enige firmant van Wessanen & Laan, werd eigenaar van de schuur voor opslag. De romp werd verkocht voor de sloop.

[Bron: ZaanWiki]

MOLENKAART