KAPTEIN, HERMAN: NIJVERHEID OP WINDKRACHT – ENERGIE-TRANSITIES IN NEDERLAND 1500-1900

Kaptein, Herman: Nijverheid op windkracht – Energie-transities in Nederland 1500-1900 (Hilversum 2017).

Vanaf 1600 voltrok zich in ons land een ware windmolenrevolutie. Deze maakte het niet alleen mogelijk dat meren werden drooggemalen, maar ook dat mechanisatie in het productieproces op veel grotere schaal werd toegepast. Hiermee begon de zegetocht van een windmolenindustrie die nergens ter wereld haar gelijke had. Zij leverde een essentiële bijdrage aan de uitzonderlijke welvaartsgroei in de Republiek. Dit grote succes biedt op zijn beurt een belangrijke verklaring voor de late en trage overgang naar het ‘stoomregime’ in de negentiende eeuw.

Dit boek belicht de overgang, het verdere verloop en de historische betekenis van beide energietransities. Het kenmerkt zich door een veelzijdige benaderingswijze en een bredere geografische spreiding. Inzicht en verklaringen worden gezocht in zowel de veranderende omstandigheden als in de deelnemende personen. Omdat de windmolenindustrie zich ook in steden en buiten Holland verspreidde, reikt het verhaal veel verder dan de Zaanstreek.

Hardcover, 512 pagina’s. Zwart-wit illustraties. ISBN978-90-8704-683-5