© Arnold de Lange - Wormer

Bestevaer, de

Oliemolen en later papiermolen in Assendelft. De eerste vermelding dateert uit 1649. In 1669 was hij al ingericht als papiermolen. Hij stond aan de Delft, tegenover de Kerkbuurt, en verdween kort na december 1848 door sloop. Gebouwd als oliemolen , bouwjaar en oprichter onbekend.

Beknopt overzicht

1649
In 1649 verkochten Gerrit Dirksz Ootgers en Maarten Claasz  Boschman ¼ part van de molen aan gebroeders Claas en Cornelisz Baartsz Boschman  en verkopen dit weer in 1651  aan Jan Bestevaer, de waarschijnlijke oprichter.

1656
De molen wordt ingericht als papiermolen waarschijnlijk in 1667 verhuurde Jan Bestevaer als papiermolen aan Gerrit Hendriksz Stok en Maarten Cornelisz Papiermaker van Koog aan de Zaan

1669
Gerrit Hendrik Stok koopt 2/3 part van der molen van Jan Claasz Bestervaer Stok

1671
Later is de molen verzekerd bij het papiermakerscontract op de naam van Jan Smit en Zoon

1782
In het papiermakerscontract is de molen verzekerd voor NLG 4.000,-

1848
Molen uit de verzekering geschreven en kort daarna gesloopt

[Bron: ZaanWiki]

MOLENKAART