Van Gelder Zonen – beknopt overzicht

Onderstaand een beknopt overzicht van de geschiedenis van Van Gelder Zonen.
Voor de uitgebreide omschrijving verwijzen wij naar LINK

Prehistorie (1685 – 1784) ontstaan van industriële activiteit

1685
Oliemolen de Eendragt te Wormer krijgt windrecht (Simon Pzn. Fent)

1728
Verkoop voor fl. 1.350,- aan Jan Pzn. Coopman; ombouw tot papiermolen wisselt vele malen van eigenaar, o.a. enige malen in handen van leden der familie Honigh.

1775
Maarten Schouten te Wormerveer koopt de molen voor fl. 3.150,-

1783
Pieter Schmidt van Gelder, zoon van een dominee, trouwt de dochter van Maarten Schouten

1784
Pieter wordt door zijn schoonvader in de Eendragt opgenomen als medefirmant

Van handscheppen tot papiermachine (1784 – 1864)

1803
Aankoop pakpapiermolen de Bok

1817
Aankoop papiermolen de Kruiskerk

1820
Aankoop pakpapiermolen de Soldaat

1837
Aankoop papiermolen het Fortuin

1838
Eerste papiermachine opgesteld in het Fortuin, verslond jarenlang de winst

1839
Verkoop de Soldaat voor afbraak

1840
Omhouw de Eendragt van wit- naar pakpapier

1841
De Kruiskerk buiten bedrijf (1843 verkocht)

1845
De Eendragt wordt machinale pakpapierfabriek onder de naam fa. Van Gelder Zonen

1855
Verkoop het Fortuin aan Jan Honig en Comp.

1858
Papierhandel naar Amsterdam (O.Z. Voorburgwal)

1863
Sloop de Bok, productie naar de Eendragt

Expansie (1864 – 1914)

1869   
Aankoop papierfabriek de Eendracht in Apeldoorn fabricage wit papier, handgeschept

1876
Nieuwe papiermachine in Wormer

1881
Import houtslijp en celstof

1887 
Papierhandel van O.Z.Voorburgwal naar Singel Amsterdam

1888
Tweede papiermachine te Wormer

1889
Oude molen de Eendragt afgebroken en in Emst als korenmolen weer opgebouwd

1890
Wormer maakt wit drukpapier voor couranten

1892 
Wormer maakt rotatie-courantdruk voor het Nieuws van de Dag

1895
Bouw courantenpapierfabriek te Velsen

1899
Eerste papiermachine in Apeldoorn

1900
N.V. opgericht (zetel Velsen), kapitaal fl. 2.500.000,-

1901   
Bouw celstoffabriek Velsen

1904   
Opstellen scheppapiermachine in Apeldoorn

1905   
Schriften maken in Apeldoorn

1907   
Aankoop papierfabriek Renkum (Renkum I)

1908   
Bouw houtstoffabriek te Velsen

1911   
Bouw sulfiet celstoffabriek Velsen

1912   
Bouw tweede courantenpapierfabriek in Renkum
(Renkum II, aan de Rijn)

1912   
Oprichting N.V. Hollandse Houthandel Maatschappij

1913   
Zetel N.V. overgeplaatst van Velsen naar Amsterdam (Singel)

Tussen twee wereldoorlogen (1914 – 1945)

1915   
Kantoor Londen gesticht, eigen stoomschip De Eendracht

1917   
Hollandse Houthandel opgeheven

1918   
Kantoor Londen en eigen schip weer afgestoten

19201924   
Slapte, overvloedige voorraden, Duitse concurrentie

19241929
Stabilisatie, meer afzetmogelijkheden, nieuwe papiermachines in Wormer, Renkum I en Apeldoorn (Wormer 1928, PM 4)

1929 – 1939   
Zware crisis; concurrentie Scandinavië komt op; productiebeperking, werkloosheid, pas rond 1937 enige opleving; nieuwe courantenpapiermachine Velsen

1940 – 1944
Productie loopt terug en tenslotte wordt alles stopgezet; Renkum I en II zwaar beschadigd door oorlogshandelingen, Wormer leeggeroofd, Velsen onder dreiging van vernietiging, deels leeggeroofd

Herstel (1944 – 1949)

1945   
In september Apeldoorn, Velsen, Wormer weer in productie geen hout beschikbaar, werken met stro, houtslijp en celstof

1946   
Renkum eind van het jaar weer in bedrijf; houtimport begint iets te lopen

1947   
Nog weinig hout beschikbaar, gebruik van stro gestopt

1948   
Ruimere grondstoffen aanvoer

Periode 1949 – 1979

1949
Papiermachine 13 in Apeldoorn

1950   
Papiermachine 9 in Apeldoorn

1952   
Papiermachine 11 in Wormer (Yankee papiermachine)

1954   
Plannen houtaanplant in Suriname

1956   
Papiermachine 21 in Velsen; overeenkomst met Suriname, proefaanplant

1957   
Papiermachine 24 in Renkum; papiermachine 22 in Wormer; overname C.I.B. Brussel, België

1958   
Coater in Renkum (III); cellulose fabrieken Velsen opgeheven en gesloopt

1959
Verwerkingsbedrijf Arnhem, overgeplaatst vanuit Renkum

1960   
Overname Gebr. de Jong, Westzaan, zakkenfabrikage

1962   
Overname EZC, Westzaan (kartonnage); overname Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld en daarmee gelieerde bedrijven te Rotterdam (Cats¬Neparofa) en in Rhoon, verwerkingsbedrijf voor melkverpakking in Veenendaal (75%); houtlosinstallatie te Velsen; proef in Suriname gestopt

1963   
PM 6 in Apeldoorn; PM 38 in Wapenveld; PM 51 in Velsen-Zuid; 50% Crown¬Zellerbach, verkoopkantoor Fribourg (50% C.Z)

1965   
Onderzoek papierfabrieken (Stadler Hurtter)

1967   
Distributiecentrum Amstel-Zuid; glasvliezen op productiemachine 103 in Apeldoorn; productie Mopavi gestopt (alleen handel); eerste herstructureringsrapport papierfabrieken

1968   
Overname Leeuwarder Papierwarenfabriek Leeuwarden en Franeker. Hoofdkantoor van Singel naar Parnassusweg (Amsterdam Zuid). Asbestviltproduktie op papiermachine 10 in Wormer

1969   
Oprichting Flevohout (25%); Plastic Film Industrie Apeldoorn (50% C.Z.); glasvezelvliesfabriek te Apeldoorn productiemachine 104; gestopt gebr. de Zaan Westzaan

1970 – 1971   
Mislukte fusiebesprekingen Koninklijke Nederlandse Papierfabriek – KNP Maastricht

1971   
Concentratie plakband Intergun Naarden (33%); Crown-Zellerbach 50% eigenaar van Van Gelder CVG, Velsen en Fribourg; Apeldoorn, FPI worden 100% Van Gelder; bouw papiermachine 52 in Velsen

1972   
Coatingmachine 4 in Arnhem; filialen Handelmij. opgeheven; EZC Westzaan verkocht; divisiestructuur

1973   
Intergun Naarden van 33% naar 50%

1974   
Oprichting Van Gelder Recycling Velsen (40%); oprichting Van Gelder GmBH Düsseldorf (verkoopkantoor)

1975   
Overname Epacar groothandel Brussel; overplaatsing Arnhem naar Apeldoorn

1976   
Oprichting Tape Systems Apeldoorn (51%); besluit bouw courantenpapierfabriek Renkum III (80%)

1977   
McKinsey-onderzoek, herstructurering Apeldoorn papier, Wapenveld, Wormer, Rotterdam, OVA

1978   
Witpapieronderzoek; onderzoek kartonnage en flexibele verpakking; verzelfstandiging Handelsdivisie;
Wormer productie 40.673 ton papier, 28.444 ton asbest flooring felt

1979   
Wormer, PM 4 – productie 4 m breed asbestpapier

1980   
Studie McKinsey over commerciële mogelijkheden voor 4 m breed asbestvilt; S.F.P.D. – fabriek Wormer

13 mei 1980 besluit van de Raad van Bestuur om papierproductie te Wormer te stoppen per l juli 1980; productie op één asbestviltmachine – 2 m breed -wordt voorlopig voortgezet met 84 arbeidsplaatsen

1981   
9 juli 1981 mededeling van de Raad van Bestuur: Van Gelder Papier krijgt geen steun van de overheid. Men ziet zich door deze gang van zaken gedwongen op vrijdag 10 juli aanstaande een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling in te dienen bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam