Gelukkig Nieuwjaar op Koppermaandag

Het bestuur van Stichting Papiergeschiedenis Zaanstreek ‘De Hollander’ wenst u een gelukkig en gezond 2021 toe! We hopen dat dit jaar voor iedereen in het teken zal staan van een nieuw, positief perspectief.

Studiemiddag Zaans Papier
Het afgelopen jaar hebben we tot twee keer toe onze plannen voor een nieuwe studiemiddag Papiergeschiedenis vooruit moeten schuiven vanwege de coronamaatregelen.
Aangezien deze studiemiddag niet alleen bedoeld is om kennis op te doen, maar ook om elkaar ontmoeten gaan we kijken of er in het najaar 2021 een dag kan worden georganiseerd.
In de tussentijd zullen we deze site blijven vullen met nieuwe informatie over Zaanse Papiergeschiedenis. 

Deze Nieuwjaarswens hebben wij op 11 januari 2021 verzonden naar onze vrienden. 11 Januari was het namelijk Koppermaandag. De eerste maandag na Driekoningen (6 januari). Drukkers en uitgevers stuurden vaak een koppermaandagprent om het nieuwe jaar in te luiden.


Van Gelder Papier heeft in 1952 het boek Facetten van Papier uitgegeven dat in eerste instantie op Koppermaandag zou verschijnen.
De teksten in Facetten van Boekdruk zijn van Cor Pels – papiertechnoloog van de papierfabriek Van Gelder Zonen – die veel brochures en gidsjes over papier en papier maken schreef. In 1952 hield hij in de School voor Grafische Vakken een lezing over het ontstaan van Facetten van Boekdruk. Het was begonnen als een project voor Koppermaandag, de feestdag van de drukkers. De bedoeling was een uitgave te maken waarin werd gedemonstreerd dat goed papier niet duur hoefde te zijn. En om aan te tonen dat met speciale technieken zoals mispassing, moiré en irisdruk zonder hogere kosten speciale effecten bereikt konden worden. Van Gelder wilde laten zien dat het de moeite loonde om eens te experimenteren. Traditioneel werd voor Koppermaandag speciaal drukwerk gemaakt dat drukkersgezellen naar de klanten van de drukkerij stuurden om een fooi te ontvangen. Van Gelder wilde deze traditie aangrijpen om hier een speciale uitgave van te maken. Na een gesprek met Dick Elfers en “de bekende drukkerspatroon D. Meijer” bleek dat er veel meer aan vast zat en dat Koppermaandag niet gehaald zou worden. Toch zette Van Gelder het project door, als een soort marketingproduct voor afnemers van papier. Dick Elffers begon met de omslag, een afbeelding van een stuk textiel uit Florence. Daarin zag hij facetten. Dat leidde tot de titel en tot de vormgeving van de inhoud. Cor Pels beschreef voor de leerlingen van de Grafische School uitvoerig alle experimenten in het boek. Hij zag de samenwerking tussen papiermaker, ontwerper en drukker als een groot succes.
C. Pels, Over Facetten van Boekdruk publicatie XXXIX S.G.V.-V.V.L (z.p., 1952)