Papierwarenfabriek Klaas Schenk & Zonen

Klaas Schenk Pieterszoon begon op negenjarige leeftijd op papiermolen Het Fortuin. Daarna ging hij werken op papiermolen De Stopnaald.
Later begon hij een handeltje voor zichzelf. Hij ventte met postpapier, inkt en veren pennen.  Vrijdags stond hij op de markt in Alkmaar en bezocht ook klanten in Amsterdam.

Als stichtingsdatum van het bedrijf werd 1823 aangehouden. Klaas Schenk ging ook papierenzakken maken voor winkeliers. Uit de bewaarde inkoop- en verkoopboeken kan worden vastgesteld dat in 1833, als eerste in Nederland, hier papieren winkelzakken werden gefabriceerd.
De zaken werden uitgebreider en in 1841 werd een boekhouder in dienst genomen die de eerste balans opmaakte. 

In 1855 werkte Klaas samen met zijn zonen Klaas jr , Floris en Johannes in Koog aan de Zaan. Voor de toekomst van de zonen werd in 1864 besloten het bedrijf te splitsen. Floris en Johannes richtten in Delft een nieuw bedrijf op voor leveringen in Delft en omstreken, Rotterdam en Den Haag.
Schenk Sr en Klaas Jr bleven aan de Zaan. Zij huurden  in 1867 ook papiermolen ‘Vaasen’ in Gelderland waarmee de firma het dubbele karakter kreeg: ‘papier maken’ en ‘papier verwerken’. In de molen werd nog geschept papier gemaakt.
In verband met de slechte resultaten van het bedrijf in Koog aan de Zaan werd het bedrijf in Delft gesloten en Floris en Johannes keerden in 1869  terug naar de Zaan.

De zaak ging weer beter en breidde zich gestadig uit. In 1872 werd in het pakhuis en zakkenfabriek ’t Blauwe Huis’ in Koog aan de Zaan ook een handel in lompen en oud papier begonnen. De Firma werd in 1878omgezet in Naamloze Vennootschap Klaas Schenk en Zonen.
In de fabriek Vaasen werd nog het geschepte papier gemaakt dat verdrongen werd door machinaal gemaakt papier en in 1879 werd besloten tot aankoop van de machinale Papierfabriek ‘De Halve Maan’ te Apeldoorn.

Vanaf 1894 werd het bedrijf geleid door Johannes Schenk en Wed. Floris Schenk en daarna Klaas Schenk Jansz en Klaas Florisz. In 1903 werd P.N. de Boer als compagnon opgenomen in de directie. De bedrijven in Apeldoorn en Koog aan de Zaan werden flink uitgebreid. De leiding in Koog was in handen van N.C. de Boer en Klaas Schenk Fz en in Apeldoorn was dat bij Hero Schenk Jz.
In 1918 vond een grote investering plaats door de aankoop van Gortpellerij De Korenbloem en de verhuizing van het bedrijf van Koog de Zaan naar Het Kalf in Zaandam. Op deze plaats werd een modern paperverwerkingsbedrijf gerealiseerd. Hier werden de kruisbodem zakken en verpakkingen op de modernste machines gemaakt.
Het honderdjarig bestaan werd in 1923 uitgebreid gevierd en het bedrijf groeide verder.

in 1945 werd de schade van de tweede wereldoorlog hersteld en het bedrijf weer opgebouwd zowel in Apeldoorn als in  Zaandam. Wat productie en technisch-kunnen betreft stond deze onderneming aan de spits van de Nederlandse papierenzakkenindustrie. Voor de verpakkingen werd gebruik gemaakt van bedrukt en met paraffine gecoat papier voor leveringen in hoofdzaak aan de levensmiddelenindustrie. Ook werden kartonnen dozen en verpakkingen van het nieuwe materiaal Cellofaan gemaakt.

Na het 150=jarig bestaan in 1973 komt het bedrijf in 1975 in moeilijkheden en werd surseance van betaling gevraagd en gevolgd door het faillissement.