Hobbezak, de

Papiermolen De Hobbezak en oorspronkelijk volmolen te Zaandijk, ook De Hoppezak genoemd. De windbrief werd gegeven in januari 1646. In 1670 was hij al ingericht tot papiermolen. Hij heeft gestaan aan de Kerksloot en werd in 1868, toen hij in de weg stond bij de aanleg van de spoorlijn, gesloopt.

[Bron: ZaanWiki]

Beknopt overzicht

1646
De molen werd als volmolen gebouwd door Cornelis Jansz. Honigh en de windbrief werd op 11 januari uitgegeven. Zijn zwager Dirk Allertsz. was voor 1/3 deel eigenaar.

1668
Op 2 augustus werd de molen gekocht door  Claes de Wit die de molen in 1670 weer verkocht als papiermolen. De koper was Jacob Cornelisz. Verwer, mede namen een groot aantal partenhouders.

1678
Tijdens een veiling ruilden veel parten van eigenaar en hierbij kregen Jacob Cornelisz Verwer en Willem Wilemsz. Pulle het beheer over de molen.

1692
De molen kwam weer in veiling en werd gekocht door Cornelis Simonsz. Honigh, Jacob Honigh, Adriaan Honigh, Cornelis van der Ley en Cornelis Simonsz. Cob en kwam onder de directie van Cornelis Simonsz. Honigh.

1720
Cornelis Simonsz. Honigh werd alleen eigenaar.

1725
Cornelis overleed en in 1726 werd de molen geveild en werd gekocht door Cornelis Adriaansz Honigh. Hij beheerde, samen met zijn zonen 3 ook de papiermolens De Oude Voorn en De Jonge Voorn in Wormerveer.
Zij werkten onder de firmanaam Cornelis, Adriaan en Gerrit Honigh.
De familie Honigh bleef tot 1871 betrokken bij deze molen.

1816
Adriaan  Cornelisz. Honigh wordt genoemd als enige firmant van de firma.

1868
De droogschuur van de Hobbezak werd gedeeltelijk gesloopt omdat deze in de weg stond voor de aan te leggen spoorlijn.

1871
De molen werd geveild en is in onderdelen afgebroken en verkocht. De laatste eigenaren waren de gebroeders Adriaan, Cornelis en Gerrit Honigh.

De Hobbezak heeft ruim 200 jaar als papiermolen gedraaid.


MOLENKAART