Schouten & Comp, Maarten

[Bron: ZaanWiki]: Het windrecht voor de oliemolen De Eendracht werd in 1685 verleend aan Simon Pietersz. Fent. De molen stond aan het ‘Saardammer Padt’ in Wormer en is in 1727 verbouwd tot papiermolen door de toenmalige eigenaar Jan Pietersz. Coopman. De Eendracht was niet de enige en toen zeker ook nog geen grote papiermolen, vergeleken bij de andere papiermakerijen in de Zaanstreek. Na nog enkele malen van eigenaar gewisseld te zijn, kwam hij in 1775 in handen van Maarten Schouten & Comp uit Wormerveer, die er (met inbegrip van de papiermakers gereedschappen) 3150 gulden voor betaalde, een ook voor die tijd bescheiden bedrag. Maarten Schouten was aanvankelijk (meester-)knecht geweest op de grote grauwpapiermolen De Bok, na het overlijden van de eigenaar, zijn oom Jan Groot, was hij gaandehouder geworden, dus zelfstandig papierfabrikant, zij het dat De Bel toen in Partenrederij werd gedreven.

Ook bij de aankoop van De Eendracht werd het benodigde kapitaal door participanten bijeengebracht. Schouten werd hierdoor gaandehouder van twee papiermolens, maar nog in het jaar van aankoop van De Eendracht (1775) brandde De Bel tot de grond toe af. En hoewel deze molen herbouwd werd, gaf Maarten Schouten voortaan vooral aandacht aan De Eendracht, die hij behoorlijk wist uit te breiden. Hij kocht bovendien, opnieuw in partenrederij, de papiermolen De Veering te Koog, die direct tot pelmolen werd omgebouwd. Waarschijnlijk zijn bij die transactie zowel de outillage als de klantenkring van De Veering naar Wormer overgebracht. In 1784 werd Schouten’s schoonzoon Pieter Smidt van Gelder in de leiding van de zaak opgenomen.