Vleuten, Jan van

[Bron: ZaanWiki]: (Zaandijk 1765 – 1835). Eigenaar van papiermolens, patriot, burgemeester van Zaandijk. Toen de Fransen in 1795 Amsterdam binnentrokken en de Bataafse Republiek werd uitgeroepen, was hij het die de mannen van Zaandijk bijeen riep in herberg De Zwaan om ze van dit heuglijke feit op de hoogte te stellen. Van Vleuten was één van de afgevaardigden van de Zaanstreek naar Den Haag, ter ere van de nieuwe koning, Lodewijk Napoleon. Helaas bleek het Franse avontuur geen succes, maar hij was zeer verheugd toen hij als één van de afgevaardigden van de Zaanstreek, de teruggekeerde Prins van Oranje, de latere koning Willem I, mocht gelukwensen. Tijdens het grote Oranjefeest in 1814 las men op zijn illuminatie: “Ik ben, geloof mij vrij, voor een uytheemse franje, maar wel opregt gezind voor Neerland en Oranje”.

Van Vleuten heeft een schat van gegevens achtergelaten over de Franse tijd. Hij schreef over de loting van conscripts in Zaandijk en hield een dagboek bij, waarin voornamelijk politieke gebeurtenissen werden beschreven. Deze dagboeken beslaan de gehele periode van de Bataafse Republiek, de Franse Tijd en verder. Hij was ook één van de reizigers naar het slagveld in het Noorderkwartier. Zijn verslag daarvan berust, zoals ook zijn andere notities, bij het Gemeente-archief Zaanstad. In het jaar 1800 erfde Jan van Vleuten van zijn oom Aris van der Ley de papiermolen ‘Het Fortuin’. Zijn leven lang bleef hij koopman-fabrikant en woonde hij in het huis van oom Aris aan de Lagedijk 96. Hij was een ontwikkeld man met grote belangstelling voor politiek. In Zaandijk is de Jan van Vleutenstraat naar hem vernoemd.