Ley, van der

Ondernemersgeslacht (papiermakers) te Zaandijk in de 17e en 18e eeuw. De familie Van der Ley was een der oudste Zaandijker papiermakersfamilies. Pieter Gerritsz van der Ley (overleden in 1692) werd directeur van de papier-fabrikeurs-rederij die werkte met De Zwarte Bonsem en de in 1674 van Symon Cornelisz Honig verkregen De Wever in Zaandijk. Beide werden ingericht als witpapiermolen en geprobeerd werd in de opleving na het rampjaar 1672 de concurrentie aan te gaan met de andere Zaandijker witpapiermaker Adriaan Cornelisz Honigh met diens papiermolen De Vergulde Bijkorf.

Pieter deed zijn belangen over aan zijn zoon, Jan Pietersz van der Ley (1660-1750), die een terrein kocht benoorden het Guispad en daar de papiermolen Het Fortuin liet bouwen. Zijn oudste zoon Pieter Pietersz van der Ley (1696-1724) stierf jong, maar met de twee volgende zonen, Claes van der Ley (overleden in 1773) en Aris van der Ley (overleden in 1800) werd in 1734 de firma Jan, Claes & Aris van der Ley opgericht. Na het overlijden van Claes werd de rederij gedesolveerd. De Bonsem werd gekocht door Claas Gerritsz Honig en De Wever door Jacob Honig & Zoon. Zoon Aris werkte nog door met Het Fortuin, welke molen hij overdeed aan de aangehuwde neef Jan van Vleuten, toen 14 jaar. Deze overleed in 1835 kinderloos, waarop de molen werd aangekocht door de Firma Van Gelder Schouten & Cie, die er hun eerste experiment met machinale papierfabricage in uitvoerden. Toen dit niet rendabel bleek, werd de molen weer verkocht aan Cornelis Honig Jansz die er weer een windmolen van maakte. De laatste eigenaar was Jan Honig Cz, tot de molen in 1894 verbrandde.

[Bron: ZaanWiki]