Blaauw, Dirk

Blaauw, Dirk (1701-1782). Papiermaker en -handelaar te Wormerveer. Als zoon van eenvoudige mensen, Jan Allertsz. Dral en Neeltie Blaauw, erfde Dirk Blaauw van zijn grootvader van moeders zijde (Dirk Cornelisz Blaauw, naar wie Dirk was vernoemd), de papiermolen de Oude Blauw, de Oude Op 23-jarige leeftijd nam Dirk Blaauw de leiding op zich. Hij breidde de zaken voortvarend uit met de bouw van de Rijzende Zon, Willem Cornelis (Wim) en het beheer over de Herder, de en de Herderin, de. Uit zijn huwelijk met Aaltje Cornelis Boomkamp (gest. 1739) had hij een zoon Cornelis en twee dochters Anria en Guurtje, welke laatste met Vasterd Vas, Geslacht trouwde. Zijn tweede vrouw Geertje Pieters Witten, weduwe van Jacob Willemsz Briel, bracht een zoon Pieter Briel mee, die later Dirk’s dochter Anna trouwde. Zo had Dirk zowel een zoon en schoon/stiefzoon om hem in zaken op te volgen en hij stichtte de firma’s D. & C. Blaauw en Blaauw en Briel. Evenwel kwamen Cornelis in 1768 en Pieter in 1775 vóór Dirk zelf te overlijden. Beiden lieten ze een dochter na. Guurtje Blaauw die Claas Aalsmeer huwde en Geertje Briel die Cornelis Adriaansz. Honig trouwde. Zo kwam nog bij zijn leven een einde aan Dirk Blaauw’s droom om een familiebedrijf te stichten. Dirk Blaauw was de stichter van het Blaauwe Hof, het Hof te Wormerveer.

[Bron: ZaanWiki]