Honig & Comp., J.

Familiebedrijf te Zaandijk, afsplitsing van J. HONIG & ZOONEN, gesticht door Jan Honig en werkzaam van 1837 tot 1947 met molen De Wever en vanaf 1841 met Het Fortuin, toen Jacob HONIG & ZOON zelfstandig verder ging met molen De Vergulde Bijkorf. De watermerken en riemkappen van deze beide firma’s lijken nog sterk afgeleid van de beroemde voorganger. Zo bestaat er van de riemkap met beeltenis van een postruiter versies met onderschriften van alle drie de firmanamen. Jan Honig (1773-1848) was gehuwd met Neeltje Leeghwater (1783-1836), hun zoon, Cornelis Honig (1817-1894), gehuwd met Maartje Kop (1817-1843), kwam op als 20-jarige leeftijd in het bedrijf. Van de hand van Jan Honig (1773-1848) en zijn zoon Cornelis Honig (1817-1894) is uit de jaren 1842-1860 een handgeschreven kasboek in privé-bezit bewaard gebleven. Jan Honig Cornelisz. (Zaandijk, 1840-1925), witpapierfabrikeur ter firma ”Jan Honig & Comp” met molen ’t Fortuyn, huwde op 25 augustus 1864 Aagje Willems Honigh (Zaandijk, 1840-1901), de vierde dochter van Maartje Jbd. Breet en Willem Honigh. Dit echtpaar kreeg vijf dochters en een zoon, achter eenvolgens: Maartje (1865-1944), Aagje (1866-1956), Willem (1868-1890), Johanna Cornelia (1871-1871), Johanna (1872-1892) en Cornelia (1881-1955). Portretfoto’s van deze fabrikeur en zijn gezin zijn bewaard gebleven bij de Stichting Archief Honig(h).

Zoon Willem Jz. Honig was ook werkzaam in het papierbedrijf J. Honig & Comp. Dochter Aagje huwde 1892 Gerrit Jan Honig (1864-1955), directeur van kantoorboekhandel en uitgeverij P. Out in Koog a.d. Zaan en gedurende een halve eeuw bibliothecaris en conservator van de Zaanlandsche Oudheidkamer. J HONIG & COMP werd overgenomen door de gebr. De Jong en blijft nog enkele jaren de aloude watermerken van Honig voeren, vanaf 1947 voortgezet als Papiergroothandel Jac. Krijt Mzn v/h Jan Honig & Comp. In papiermolen De Schoolmeester in Westzaan zijn nog enkele merkblokken en schepvormen bewaard van deze firma. Literatuur: H. Voorn: De papiermolens in de provincie Noord-Holland (Haarlem 1960), Nieuwsbrief Honig Breethuis nr. 31 (2013), Th. en F. Laurentius: Vijftig historische riemkappen (SPN 2015).