PAPIERGROOTHANDEL JAC. KRIJT Mzn VOORHEEN JAN HONIG & COMP/ KRIJT KROMMENIE B.V.

Bij de brand van de molen Het Guiswijf op 4 januari 1894 troffen vonken ook de papiermolen Het Fortuin te Zaandijk. Beide molens gingen geheel verloren. Eigenaar Jan Honig Czn van het Fortuin stapte direct in de handel met behulp van zijn broer Abraham onder de naam JAN HONIG & COMP. In 1912 zette deze Abraham de zaak alleen voort. Hij nam eind 1913 JACOB KRIJT Mzn in dienst. Die was zonder werk gekomen omdat zijn directeur van de Wormerveerse Bank er met de kas van door was naar Parijs en aldaar direct gearresteerd. Jacob, boerenzoon,19 jaar oud, kon een diploma boekhouden overleggen en door privélessen in Duits, Engels en Frans schrijven en spreken!

Het houten kantoor van Jan Honig & Comp bevond zich aan de Lagedijk 6 te Zaandijk voor het grote pakhuis DE BAARS aan de oever van de Zaan, recht tegenover molen de Ooievaar.

Jacob bleek ook een krachtige verkoper. De omzet in strobord, schutbladen- en pakpapier aan vooral boekbinderijen nam zeer sterk toe. In alle opzichten openbaarde hij zich als een krachtige zakenman. Voor zijn functioneren kreeg hij dan ook Algehele Procuratie bij de firma per 1 januari 1924.

Op 1 mei 1947 overleed Abraham Honig en Jacob Krijt, die alle ins en outs kende, nam het bedrijf over. Dat ging niet geheel van een leien dakje want bij het openen van het testament van meneer Honig stond de clausule dat na hem de naam Honig niet meer mocht worden gebruikt….. Met steun van de Kamer van Koophandel werd het wel PAPIERGROOTHANDEL JAC. KRIJT Mzn VOORHEEN JAN HONIG & COMP.
Onverwacht overleed JACOB KRIJT op 19 januari 1950. Familie en vrienden vonden dat zoon MAARTEN KRIJT het moest proberen. Die had in het magazijn het nodige geleerd en ook klanten bezocht tezamen met de vertegenwoordiger. Vaders vrienden stonden Maarten, die net nog geen 22 jaar telde, met raad en daad bij.

De oorlogsjaren lagen nog niet zo ver van ons af. Dat betekende dat kartonfabrieken niet geheel hersteld waren van alle naweeën. Kwaliteiten moesten beter en dat bleek precies waar het Maarten om ging. Dat resulteerde in nieuwe soorten, goed voor de klanten. De zaken gingen goed. Ook een nieuw product werd geïntroduceerd: wit zeefdrukkarton! Niet aan te slepen…..

Intussen was in 1958 al furore gemaakt met het huislogo. Maarten bedacht een samenvatting van de begrippen KRIJT-DIER-ZWAAR en kwam uit op de BRONTOSAURUS uit het KRIJTTIJDPERK!

Het personeel nam toe, een groter kantoor werd noodzakelijk, zodat in 1970 een grote sprong werd gemaakt naar een tienmaal groter pand in Krommenie. Dat viel dus op. Een ook de naam: KRIJT KROMMENIE B.V. Bij de opening lag er 600 ton karton en papier in de magazijnen. Inmiddels had MAARTEN nieuwe feiten bedacht. De stevige touwen waarmee de 25 kilo pakken karton waren omwikkeld en voor ergerlijke deuken in het karton zorgden waren vervangen door tape. Verder had hij een fors voordeel voor de grote oplagen boeken die de binder moest maken verwezenlijkt: speciale formaten zorgden voor minimaal afval!
Ook in Krommenie ging het voorspoedig. Al direct werd het agentschap van FASSON aanvaard en dat betekende een geheel nieuwe markt, de zeefdrukindustrie. Het bedrijf groeide explosief, zodat in 1985 een weer zo’n 10x groter pand werd aangekocht. Nu in Wormerveer op het industrieterrein Molletjesveer. Daar werden agentschappen aangegaan met leveranciers van grote en kleine printers  en snijplotters voor de zeefdruk- en signindustrie. Dus technisch geschoold personeel werd aangetrokken. In 1988 werd een fors en modern kantoorpand neergezet met showrooms en spreekruimten. Nu was het af!

Bijna 70 jaar oud vond MAARTEN KRIJT zijn werk wel voldaan en hij droeg het over aan Frans Buitenhuis, manager afdeling zeefdruk. Die, op zijn beurt, het bedrijf overdroeg aan Bührmann-Ubbens, waarmee de afdeling Karton en Papier naar Zutphen werd verplaatst en Zeefdruk en Sign samengevoegd in Wormerveer. Bührmann-Ubbens ging naar het Australische PaperlinX en die ging na korte tijd failliet. Vink B.V. in Didam stapte in de overgebleven plek en heeft begin 2019 ook het pand aan de Industrieweg overgenomen.

Auteur:
M. Krijt – 2019


Groothandel in papier, karton, kunststoffen, zelfklevend materiaal en computergestuurde tekst- en lettersnijplotters. Aanvankelijk gevestigd in Zaandijk, later in Krommenie en tegenwoordig aan de Industrieweg in Wormerveer. Het bedrijf is voortgekomen uit de in 1774 gestichte firma Jacob Honig & Zoonen, vanaf 1835 onder de firmanaam Jan Honig & Comp en vanaf 1947 Papiergroothandel Jac. Krijt Mzn v/h Jan Honig & Comp. De huidige naamgeving dateert van 1970, bij de verhuizing van Zaandijk naar Krommenie. De laatste Honig-telg die het bedrijf leidde was Abraham Honig. Toen deze in 1947 stierf, telde het bedrijf vier personeelsleden waaronder de rechterhand van Honig, Jacob Krijt. Laatstgenoemde was in 1918 als kantoorbediende-reiziger in dienst genomen. Testamentair werd bepaald dat Krijt tegen balanswaarde de zaak kon overnemen. Hij verkreeg hiervoor bij de Twentsche Bank in Zaandam een lening van 100.000 gulden. De bedrijfsnaam werd tijdelijk veranderd in Papiergroothandel Jac. Krijt Mzn v/h Jan Honig & Comp. Het bedrijf richtte zich vooral op de boekbindersmarkt.

Begin 1950 overleed Jacob Krijt. Hij werd door Maarten Krijt Jbz. opgevolgd. De firma groeide gestaag. Het personeelsbestand nam toe, verbouwingen werden verricht en panden gehuurd om goederen te kunnen opslaan. Het te verhandelen sortiment werd uitgebreid met artikelen voor de zeefdrukkers-branche, zoals wit beplakt zeefdrukkers(grijs)karton, grote formaten golfkarton en luxe soorten voor boekomslagen. De omzet die in 1950 fl. 400.000 had bedragen steeg naar 1,2 miljoen gulden in 1960 en naar 6 miljoen in 1970. Als gevolg van de groei volgde in 1970 voor een bedrag van 630.000 gulden de aankoop van het Verblifa-complex aan de Prins Hendrikstraat/ Vaartdijk in Krommenie. De bedrijfsnaam werd gewijzigd in Krijt Krommenie bv. Het artikelenpakket werd verder uitgebreid met o.a. kunststoffen en zelfklevend vinyl voor de reclame-industrie. Het bedrijf vergrootte ook zijn markt middels export.

In 1985 bedroeg de omzet ongeveer 40 miljoen gulden en werd het noodzakelijk om naar een grotere behuizing om te zien. Deze werd gevonden in Wormerveer op het terrein van houthandel Stadlander & Middelhoven, die naar Zaandam terugging en met Donker & Schipper fuseerde. De aankoop, verbouwing en inrichting van het pand en terrein vergden een investering van 4,5 miljoen gulden. Inmiddels verkocht men computergestuurde en eenvoudig te bedienen machines, die met hoge snelheid letters en teksten uit zelfklevend en gekleurd vinyl snijden. Hiervoor werd een aparte toonzaal ingericht. Het assortiment is de laatste jaren verder uitgebouwd. Een stijging werd gerealiseerd in de sign-industrie met machines en materialen, waaronder aluminium profielen. Ook de vertrouwde markten voor papier en karton groeiden voorspoedig. Het personeelsbestand nam toe, waardoor in 1989 een verbouwing van het kantoor nodig was. Het door architectenbureau Feitsma, Kruit en Goedhart ontworpen en door bouwbedrijf Van Braam Minnesma gebouwde pand vergde. Bij het bedrijf waren in 1991 40 mensen werkzaam.

Bron:
– ZaanWiki