Nieuwsbrief in teken van Jacob Honig Jsz. Jr.

[Bron: Berichten Honig Breethuis, 1 augustus 2016]

Bent u betalend lid van de Vereniging ‘Jacob Honig Jsz. Jr.’, dan ontvangt u deze zomer een special van onze nieuwsbrief. De gehele editie staat ditmaal in het teken van Jacob Honig Janszoon Junior en het papierbedrijf J. Honig & Zoon(en), waarvan hij in 1854 de liquidatie meemaakte. Zijn belangstelling voor de vaderlandse en de Zaanse historie vond zijn weerslag in boeken en publicaties van zijn hand, maar tevens in de aanleg van een collectie historische boeken, alsmede een historisch-topografische atlas.

Gaandeweg werden aan deze Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling ook diverse schilderijen en historische voorwerpen toegevoegd. In 1890, twintig jaar na zijn dood, werd de bibliotheek en de collectie overgedragen aan de toenmalige gemeente Zaandijk, waarna deze werd geëxposeerd in het Raadhuis Zaandijk. Thans vormt zij de basis van het Gemeentearchief Zaanstad en het Zaans Museum.

Jacob Honig vormde de zevende generatie papierfabrikeurs in het bedrijf dat rond 1674 werd gestart door zijn voorvader en naamgenoot Jacob Honigh met papiermolen De Vergulde Bijkorf. Nadat de broers Cornelis en Jan het bedrijf in 1738 splitsten, ging Jan Jbsz. Honig [de jongere broer van de bouwheer van het Honig Breethuis] met zijn zoon verder onder de firmanaam Jan Honig & Zoon. Deze zoon heette eveneens Jacob en zette in 1765 het bedrijf voort als Jacob Honig & Zoonen, waaronder de broers Jan en Cornelis werden verstaan. Deze broers-fabrikeurs werden collega’s van de broers Cornelis en Arent Breet, die in 1770 het bedrijf C. & J. Honig overnamen. Jan Honig en Cornelis Breet waren gehuwd met de zusjes Maartje en Grietje Klaasd. Nen. Uit 1802 is een verslag bewaard van een reisje die de beide broers Honig en de broers Breet met hun echtgenotes per zeiljacht en rijtuig maakten naar Gelderland.

De nieuwsbrief bevat veel historisch beeldmateriaal en wetenswaardigheden, die ook zijn opgenomen in de kleine kabinettentoonstelling, die de komende maanden te zien is. Zo treft u onder meer portretten aan, maar ook voorbeelden van riemkappen, die door deze tak van het familiebedrijf zijn gebruikt om hun witpapier in te verpakken. Dit papier werd o.m. gebruikt om in 1776 de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring op te drukken. Het werd ook gebruikt voor de vervaardiging van het oudste stadsplan van Sydney [1792] en het eerste Poolse papiergeld [1794]. Honig had er dus alle reden toe om trots te zijn op de Zaanse geschiedenis!

Het Noord-Hollands Dagblad Editie Zaanstreek publiceerde 3 augustus 2016 een twee pagina’s tellend artikel over Jacob Honig Janszoon Junior naar aanleiding van de kabinetexpositie die tot medio december 2016 in het Honig Breethuis te zien was.