Veer, de Witte

Papiermolen De Witte Veer en oorspronkelijk tabaksstamper in Zaandijk. De molen was al aanwezig in 1695, als papiermolen was hij een stofmaler. Hij stond ten noorden van het Guispad, ten oosten van de tegenwoordige spoorlijn. De molen werd in april 1917 door brand verwoest.

[BRON ZAANWIKI]

 

Beknopt Overzicht

Het bouwjaar van het oorspronkelijk Westzaandamse molentje is onbekend maar moet voor 1689 naar Zaandijk verplaatst zijn.

Voor de verplaatsing zou het dienst hebben gedaan als ‘verenzaagmolentje’, het zagen van dunne houten latten. Hieraan dankte hij zijn naam.

1689
Vermelding dat het molentje kort voor 1689 was omgebouwd tot mosterdmolen en verplaatst naar Kerkeland te Zaandijk.
In dat jaar verkocht de weduwe van Cornelis Jansz Wesel, Grietje Pieters, de molen aan Jacob Maertsz uit Westzaan die in 1690 overleed. Zijn weduwe verkocht de molen voor NGL 100,- aan haar zwager Gerrit Maertsz.

1712
Molen werd opgenomen in een assurantiecontract ten name van Jan Schencke.

1748
De Witte Veer werd verkocht als ‘gewesene tabaksmolen’ en in 1749 weer in veiling gebracht als snuifmolen. Daarna is de molen door verschillende eigenaren gebruikt als verfmaler.

1868
De molen kwam in eigendom van firma De Jong in Westzaan die met de papiermolens De Kaarsemaker en later met De Schoolmeester werkte. De firma bleef er verf malen.

1899
De firma De Jong richtte de molen in als stofmaler, het maken van de grondstof voor de papierfabricage in de molens De Schoolmeester De Kaarsenmaker en De Vergulde Bijenkorf. Daardoor werd de molen ondergebracht bij de papiermolens.

1917
De molen, nog eigendom van de firma De Jong, raakte al draaiende in de brand en ging geheel in vlammen op.

De molen heeft naast mosterd, latten, tabak, snuifwaren  slechts 19  jaar papierstof gemalen.


MOLENKAART