Papiermolen De Veenboer

Papiermolen De Veenboer en later pelmolen in Zaandijk. De windbrief werd gegeven in februari 1695 aan Barend Cornelisz. Veen. De molen was echter ouder. In 1879 werd hij als pelmolen ingericht. De molen stond aan en ten noorden van de Guispadsloot, ten oosten en op enige afstand van de Watering. Hij werd in maart 1907 gesloopt om, naar verluidt, ergens in Noord-Brabant te worden herbouwd.

[BRON ZAANWIKI]

Beknopt Overzicht

1694
Molen werd opgericht door Barend Cornelisz. Veen en kreeg op 28 februari 1695 de windbrief. De molen kreeg de naam ’basterd witte papiermolen’.
Zijn vader was betrokken bij de molens De Bonsem en De Wever te Koog aan de Zaan.

1705
Barend overleed en zijn echtgenote in 1709. De erfgenamen en medeoprichters verkopen de molen aan Jan Dirksz Tagh, Claes en Grietje Huijsduijnen. Tagh kreeg de directie over de molen.

1709
Tagh en Huijsduijnen verkopen de molen aan Cornelis en Jan Honig. In 1712 verwierven zij ook De Vergulde Bijkorf en dreven gezamenlijk de beide molens.
De broers kochten privé andere molens, Cornelis Het Herderskind en Jan de Eendracht.

1738
De broers splitsten het bedrijf en Cornelis bleef met De Veenboer werken.

1755
Cornelis overleed en zijn zoon Jacob en zette de zaak alleen voort.

1770
De ongehuwde Jacob overleed. Zijn neven Arent en Cornelis Breet kochten van de erfgenamen de molens De Veenboer en het Herderskind. Zij werkten onder de firma- naam C&J HonigBreet. Van 1790 kwam het bedrijf in economisch dal maar leefde na 1815 weer op.

1847
Na het overlijden van toenmalige eigenaren Claas Cornelisz. en Jacob Cornlisz. Breet werden de zaken voorgezet door Cornelis Claasz. met neven Cornelis en Jan Jacobsz. Breet.


1869
Na het overlijden van zijn broer en neef, bleef Jan Jacobsz Breet de enige en laatste  eigenaar.

 

1878
Door Jan Jacob Breet wordt de molen stilgezet. Op 4 november werd het levenloze lichaam van de vaste timmerman C. J. op de molen gevonden. Hij beroofde zich van het leven omdat er met de stilstaande molen voor hem geen toekomst was.
De nieuwe eigenaar van de molen werd Pieter Dekker Abrahamsz. en verbouwde deze tot gerstpeller.

1907
De molen werd weer verkocht en verplaatst naar Gemert in Noord Brabant en ingericht tot korenmolen en is nog steeds in bedrijf is. (2020)

De Veenboer is 185 jaar papiermolen geweest.


MOLENKAART