Veldkat, de

Snuifmolen en later papiermolen De Veldkat in Westzaan. De molen is in 1748 overgebracht van het Zuideinde, waar hij oorspronkelijk hennep klopte. Omstreeks 1830 werd de snuifmolen door Jan Com. Bakker geschikt gemaakt voor de papierfabricage. Hij heeft gestaan iets ten zuiden van het Watermolenpad, tussen de weg en De Reef, en werd in 1919, nadat hij een aantal jaren was gebruikt voor het verwerken van cacao-afval, gesloopt.

A.M.H.(Arian)  Smit omschreef De Veldkat als de molen met de negen levens. Deze molen heeft, van 1823 tot 1912, 89 jaar papier gemaakt.

1665
Molen gebouwd door Claes Jansz en Sijmon Jacobsz aan het Zuideinde en kregen een windbrief voor een hennepklopper

1748
Maarten Dirksz Wit kocht de molen van Pieter Brandaris en verplaatste deze naar Krabbelbuurt maalde schelpzand.

1774
Claas en Cornelis Wit waren eigenaren en was de molen een snuifmaler.

1778
Claas Wit overleed en in 1782 worden erfgenamen Trijntje Wit &Cornelis Jansz Dekker en Engeltje Wit&Jan Gorter eigenaren.

1807
Cornelis  Jansz Dekker verkocht de molen aan Jan IJf te Westzaan en verkocht de in 1809 weer aan Cornelis de Jager. Cornelis leent geld bij Adriaan Tip  die regelmatig geld leende van Adriaan TIP

1819
Adriaan Tip werd eerst  50% eigenaar en later voor 100%

1823
Jan Cornelisz Bakker uit Krommenie koopt de molen en stopt met malen van schelpen en gaat mosterd en grauwpapier maken.

1855
Voor uitbreiding gaf Pieter Bruntink  uit Zaandam aan Bakker een hypotheek met  ‘papiermolen de Veldkat’ als onderpand.

1873
Zoon Cornelis Jz. Bakker kocht de aandelen en zette het bedrijf J.Bakker Cz voort

1912
De firma J. Bakker Czn verkocht de molen aan Spreeuw & Slop en de papierproductie werd gestopt. Spreeuw en Slop gingen over op verwerking van cacaoafval op windkracht. De firma J. Bakker Czn.  werd voortgezet door Simon Grootes, zwager van Jan Bakker, aan het Watermolenpad als papier verwerkend bedrijf. Zie verder bij Papier verwerkende bedrijven.

1916
Het molendeel wordt gesloopt en vervangen door een gasmachine.

1919
De restanten van de Veldkat werden gesloopt na een bestaan van meer dan 250 jaar

[BRON ZAANWIKI – 1100 Zaanse Molens, R. Couwenhoven 2015 en Molenwereld 126 van mei 2009 door A.M.H Smit]

MOLENKAART