© Arnold de Lange - Wormer

Salamander, de

Papiermolen de Salamander te Koog aan de Zaan. De windbrief werd gegeven in juli 1660. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Relkenpadsloot, ongeveer halverwege tussen de tegenwoordige spoorlijn en de Watering, en werd in september 1742 door brand verwoest.

[BRON ZAANWIKI]

 

Beknopt overzicht

1660    De Salamander was de tweede papiermolen die in Koog aan de Zaan werd gebouwd. De windbrief stond op naam van Maarten Cornelisz Sevenhuysen met de bijnaam Maarten Cornelisz Papiermaker maar ook als Maerten Kesen. Naast papiermaker was hij ook stijfselmaker.

1667   Sevenhuysen kocht van Jan Hendriksz Stock een stijfselhuis te Koog aan de Zaan en combineerde 15 jaar de 2 beroepen. associeerde zich met Gerrit Hendriksz Stock  voor de papierhandel. Zij huurden  gezamenlijk de Assendelver papiermolen De Bestevaer  die later in 1671 geheel in eigendom van Stock kwam.  Stock kocht in 1668 oliemolen De Koekoek in Koog  en verbouwde deze tot papiermolen.

1675    Sevenhuysen trok zich terug uit de papiermakerij  en verkocht de helft van de molen aan Gerrit Dirksz Wit en Claas Jacobsz Houtzager. In 1679 verkocht Sevenhuysen de andere helft weer aan Wit en Houtzager  alsmede andere partenhouders Isbrandt Jansz Bestevaer, Jelis Claasz Houtzager en Jelis Hendriksz.   Gaandehouder werd Gerrit Dirksz Wit.

1688    Gerrit Dirksz overleed. Zijn vrouw hertrouwde met Adriaan Simonsz  Leeghwater die gaandehouder op de molen werd.

1728    Na het overlijden van Adriaan Leeghwater in 1726 is na vele strubbelingen tussen de talrijke erfgenamen de molen  voor 1/8 en 1/128 part in handen gekomen van Gijsbert Davidsz van Elsland.

 1742   Op 9 september brandde de molen geheel af en werd niet herbouwd. In 1746 werd  de grond door de reders van de molen verkocht aan Klaas Mats te Koog aan de Zaan.

 

 

 


MOLENKAART