Schoolmeester, de

Papiermolen^De Schoolmeester te Westzaan. Bijgenaamd De Gauwdief, eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De Windbrief werd gegeven in juni 1695, maar de molen kwam al in september 1692 in bedrijf. Hij staat aan de Watering, langs de oude Guisweg. Van 1957 tot 1964 werd hij ingrijpend gerestaureerd. De Schoolmeester is nog in bedrijf.

1692
Gebouwd aan het Guispad. De enige 6 kanten papiermolen van de Zaan. Een van de vele oprichters was de schoolmeester van het dorp. Windbrief van 10 juni 1695 op naam van Symon Stoffelsz.Veen.

1730
De versnipperde aandelen worden door kleinzoon van Symon Stoffelsz Veen verkocht aan Aldert Cornellisz. Blok uit Westzaan;

1741
De molen komt in bezit van Jan Valk uit Westzaan. In 1749 werd hij uit assurantiecontract geroyeerd en is korte tijd later overleden.

1750
De erfgenamen veilen de molen en wordt gekocht  door Pieter van Leeuwen uit Zaandijk en heeft de molen verbeterde en ging betere papiersoorten maken.

1778
De molen komt in eigendom van Klaas Sem en Hendrik Lugt uit Zaandam voor hfl. 6.620. In 1786 verkoopt Klaas Sem zijn deel aan Hendrik Lugt die hij met hypotheken de financierde.

1791
Hendrik Lugt kon de exploitatie niet bolwerken en met achterlating van vele schulden kom de molen in handen van Hendrik Stolp uit Wormerveer;

1827
Hendrik Stolp verkoopt de molen voor hfl. 10.000,- aan Dirk Honigh, nazaat van Adriaan Cornelisz Honigh die ook partenhouder was van o.a. De Herder, De Herderin;

1852
Gerbrand de Jong, eigenaar van De Kaarsenmaker en De Vergulde Bijkorf, koopt de molen op een veiling voor hfl. 5019,-

1871
De molen gaat over in handen van Pieter en Jacobus Gerbrandsz de Jong;

1877
De schepkuipen worden vervangen door een primitieve langzeefmachine met stoommachine. De kapperij en maalbakken bleven op windenergie.

1917
Gerbrand de Jong overlijdt en 2 zonen wijzigen de firmanaam in N.V. Papier- en papierwarenfabriek Gebr. De Jong te Westzaan en gaan zich toeleggen op papierverwerking.

1948
Aandrijving pm Ford benzine motor;

1965
Aandrijving Bedford diesel motor;

1979
Aandrijving elektromotor;

1957
De Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken koopt de molen en verhuurde deze weer terug aan de firma Gebr. De Jong die met molen bleef werken. Tussen 1957-1964 werd de molen grondig gerestaureerd;

1977
De molen wordt overgedragen aan Vereniging De Zaansche Molen. Molenaar Arie Butterman houdt de enige op windpapiermolen ter wereld draaiend. Enige grote restauraties zijn door de vereniging uitgevoerd.

[BRON ZAANWIKI EN 1100 ZAANSE MOLENS]

MOLENKAART