Herderskind, het

Papiermolen Het Herderskind en later houtzaagmolen te Zaandijk, achtkante bovenkruier. De windbrief van de geheel met hout bedekte molen werd gegeven in januari 1694. In 1856 werd hij ingericht als houtzaagmolen. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, ten westen van watermolen Het Leven, het, en werd in november 1928 door brand verwoest.

[Bron: ZaanWiki]

Beknopt overzicht

1693
De molen werd in 1693 gebouwd en op 8 april 1694 werd de windbrief verleend aan Jan Jacobsz. Doncker lid van de rederij ook betrokken bij de bouw van de molen De Herder 1689. De molens van de Herder-familie werd met deze 3e molen compleet.

1696
Splitsing van het eigendom van deze beide molens, Het Herderskind bleef onder directie van Doncker dat bleef tot 1718.

1718 
Uit aktes blijkt dat Grietje Gijsberts van Estland, lid van een kapitaalkrachtige familie, de molen in eigendom had. Zij overleed in 1718 en de boedel mocht na 16 jaar en 6 weken verdeeld worden. De belangen van Het Herderskind werden waargenomen door Hendrik Willemsz Schoen

1733
De molen kwam in velling en werd verkocht aan papiermaker Cornelis Jacobsz Honig. Samen met zijn broer Jan Jacobsz Honig exploiteerde hij al de molens De Vergulde Bijkorf en De Veenboer.

1738
Scheiding van de activiteiten van de 2 broers, Cornelis kreeg De Veenboer die hij dan samen met Het Herderskind exploiteerde. Met zijn zoon Jacob Cornelisz. Honig werkten zij onder de naam C & J Honig.

1755
Cornelis Jacobsz Honig overleed en Jacob Cornelisz kreeg de molens in bezit en zette het bedrijf voort tot zijn overlijden in 1770.

1770
De erfgenamen verkochten Het Herderskind en De Veenboer aan hun neven Cornelis en Arend Breet te Zaandijk. Bij de koop namen zij de firmanaam C & J Honig over en werkten onder de naam C&J Honig Breet.

1822
De petmolen van Het Herderskind, waarmee het water voor de vijverlanden werd opgepompt, vloog in brand en ging verloren. Pieter Smit Van Gelder stemde tegen een uitkering van het assurantiecontract.

1856
Op 1 juli trad de firma uit het Papiermakerscontract.

1857
De molen werd verkocht aan Pieter Donker en werd verbouwd tot Houtzaagmolen. In 1928 is deze molen verbrand.

De molen Het Herderskind was 163 jaar witpapiermolen,

Herder-familie als papiermakers:

De Herder – 1689-1841 – verplaatst naar Nijkerk en 1920 verbrand
De Herderin – 1690-1836 – verplaatst naar Leeuwarden/Minnertsga, 1947 gesloopt
Het Herderskind – 1693-1856 – verbouwd Houtzager, in 1928 verbrand


MOLENKAART