Herderin, de

Papiermolen De Herderin te Zaandijk. De windbrief werd gegeven in december 1690. Hij heeft gestaan achter de Schans, ten westen van de spoorweg, en werd gesloopt in 1847.

[BRON ZAANWIKI]

Beknopt Overzicht

1690
Deze witpapiermolen werd in 1690 gebouwd en op 19 december werd de windbrief afgegeven aan Cornelis Jansz. Salomon die ook bezitter was van de windbrief van papiermolen De Hoop gebouwd in 1679.
De twee molens werden ondergebracht in één rederij.

1706 
Cornelis Jansz Salomon overleed en zijn zoon Jan Cornelis, toen 26 jaar en minderjarig, neemt de leiding van de rederij over. In begin werd hij bijgestaan door leden van de rederij en gaf gedurende 25 jaar zeer succesvol leiding aan het bedrijf.
De aandelen van de rederij wisselden regelmatig van eigenaar onder de vele partenhouders waarvan een volledig overzicht staat in het boek van H. Voorn op pagina’s 372 t/m 382.    

1718
Jan Cornelisz overleed en de leiding van de rederij wordt door Hendrik Willemsz Schoen tijdelijk overgenomen. Hij overleed in 1739 en zijn stiefzoon Michiel Engelse volgenden hem op als gaandehouders.
Hij werd weer opgevolgd door Simon Cornelisz Kluyt die een groot deel van de versnipperde parten in de rederij verwierf. Hij ging werken onder de naam Simon Kluyt en Comp.

1766 
Simon Kluyt overleed. Uit zijn boedel werden op 25 augustus de 2 molens voor hfl 14.000,- verkocht. De Herderin, met 3 kuipen, werd gekocht door het grote papiermakersbedrijf Blauw en Briel uit Wormerveer en De Hoop, met 1 kuip, ging naar Maarten Schouten.     

1836  De molen De Herderin werd gesloopt en in Leeuwarden opgebouwd als korenmolen. In 1892 verhuisde de molen naar Minnertsga waar hij in 1941 is onttakeld en in 1947 gesloopt.

146 jaar heeft de Herderin witpapier gemaakt.

Herder-familie als papiermakers:
De Herder – 1689-1841 – verplaatst naar Nijkerk en 1920 verbrand
De Herderin – 1690-1836 – verplaatst naar Leeuwarden/Minnertsga,1947 gesloopt
Het Herderskind – 1693-1856 – verbouwd tot Houtzager en 1928 verbrand


MOLENKAART