Hollandsch papier voor registers, geldswaardige stukken etc.