Dekker BV, Papierindustrie Adriaan

Verpakkings-drukkerij te Wormer, indirect voortgekomen uit papierwarenfabriek P. Dekker Jzn te Wormerveer. P. Dekker Jzn begon in 1850 in Wormerveer met de productie van papieren zakken. Van eenmanszaak groeide dit bedrijf uit tot een nv met aan het begin van de jaren 30 circa 50 werknemers. De crisisjaren maakten een einde aan de bloeiperiode. Na een staking werd het bedrijf in 1938 geliquideerd en kwamen de toen nog 40 werknemers op straat te staan. Op de puinhopen van het oude bedrijf richtte Adriaan Dekker Pzn vlak voor de Tweede Wereldoorlog een nieuwe onderneming op, die zich richtte op taxatie en makelaardij in papier- en grafische machines. Al spoedig begon het bedrijf ook met de productie van papieren zakken, en voorts kreeg Dekker het agentschap van een aantal papierfabrieken.

Na de oorlog groeide het bedrijf snel. In 1958 was de bedrijfsomschrijving van Adriaan Dekker: ‘fabrikant van paraffine-, olieën waspapier, blanco en bedrukt; papierveredeling, fabrikant van buitenmodelzakken, alsmede zakken voor vaten, kisten en balen, caseliners; bedrukte rollen en vellen alsmede papierhandel; beëdigd taxateur papier- en grafische machines’. Het bedrijf exporteerde onder andere naar het Midden-Oosten, Noord-Afrika en het Caraïbisch gebied. In verband hiermee werd contact gezocht met exportspecialisten, hetgeen eindjaren ’60 resulteerde in aandelenverkoop aan de Handelsmaatschappij Firgos te Amsterdam. De grootste bloei voor Adriaan Dekker kwam in de jaren ’70, in 1975 werd een omzet bereikt van f 25 mln. In datzelfde jaar werd Firgos overgenomen door de Britse multinational Reed.

Reed had grootse plannen met het papierbedrijf. Adriaan Dekker werd een aparte dochter binnen de Reed-groep. In Wormer werd voor f 3,5 mln. een nieuw pand gebouwd, waarin ook Intergum (een plakbandfabriek uit oorspronkelijk Naarden, waar Dekker de aandelen van had gekocht) een onderkomen vond. In 1977 werd evenwel verlies geleden. Na onenigheid met andere directieleden en met de Engelse eigenaar, trad A. W. Dekker uit de directie. Met de al eerder door hem aangekochte Zwitserse onderneming Sintraco AG (Swiss International Trading Company), die zich eveneens op de papierindustrie richtte, begon hij aan de Houthavenkade te Zaandam. In 1981 nam Sintraco Adriaan Dekker BV over van Reed. Reorganisatie volgde. In 1986 werden 19 personeelsleden ontslagen, waardoor het aantal werknemers op 45 kwam. In 1990 bedroeg de omzet f 11 mln.

[Bron: ZaanWiki]