de pronker papiermolen westzaan

Pronker, de

Houtzaag- en later papiermolen De Pronker te Westzaan. Voor het eerst vermeld in 1686; in 1688 werd hij voor de papierfabricage ingericht. Hij stond in het Zuideinde, en werd in 1870 gesloopt.

Beknopt overzicht

….
Molen werd gebouwd als houtzaagmolen

1686
Op 24 januari werd de molen door Claas Hendriksz Kuijper voor NLG. 2.200,- verkocht aan  Claas Dircksz Gorter en 2 jaar later verkocht zijn weduwe de molen weer.

1687
Willem Jansz Backer werd eigenaar en verbouwde de molen voor het produceren van grauwpapier.

1699
De molen werd voor NLG. 3000 verkocht aan Cornelis Aldertsz Mars uit Westzaandam.

1703
De molen werd opgenomen in het Assurantiecontract ten name van Cornelis Maartsz Blok. Later werd hij verzekerd in het Papiermakerscontract.

1760
Makelaar Anthony Groen bracht de molen in veiling in opdracht van Aldert Blok.  De molen met de schuur  kwam voor NLG. 2.500,-  in handen van Jacob Jacobsz. Kruijt
Ook kwam een pleystermolen voor NLG. 32,- in eigendom van Kruijtt. Dit was een soort calander om het papier glanzend te maken. Een instrument dat in de Zaanse papiermakerij eerder werd gebruikt dan elders in het buitenland.

1847
De molen werd door de jongere Jacob Kruijt voor NLG. 11.500,-  verkocht aan Jan Noom die er teerpapier maakte.

1851
Op 10 december brak er brand uit maar werd spoedig geblust. De schade-uitkering was NLG. 750,-.

1869
De laatste eigenaar Jan Noom stopte de productie van teerpapier en de molen werd geveild.  De verzekering eindigde op 5 mei 1870 wegens sloping

De Pronker heeft 182 jaar papier geproduceerd.

[BRON ZAANWIKI]

MOLENKAART