Huisvrouw, de

Snuifmolen en later papiermolen De Huisvrouw te Assendelft. Hij is vermoedelijk gebouwd in 1749, en werd in 1801 ingericht als papiermolen. Hij heeft gestaan aan de Nauernase Vaart, als vijfde molen van het noorden, en werd gesloopt in 1866.

[BRON ZAANWIKI]

 

Beknopt overzicht

1749    Gebouwd als snuifmolen door Engel Dircks Huijsman die ook de  snuifmolen De Huisman bezat.

1756    Huijsman overleed en na boedelscheiding komt de molen  in  handen van Jan Simonsz Oosterhoorn.  Na het overlijden van Jan Simonsz komt de molen in handen van de weduwe van Jan, Aaltje van Vliet, die bij testament de molen weer vermaakte aan haar  zoon Gerrit van Vliet.

1801    op 21 mei verkoopt Gerrit van Vliet de molen aan de reders van de papiermolen De Koning (De Koot) en werd verbouwd tot een Grauwe Papierfabriek.
Op 12 september 1801  werd eerste pakstof gemalen en op 2 oktober het eerste papier. Over de verdere eigenaren is weinig bekend. Uit akten blijkt dat Grietje Simons Oosterhoorn, gehuwd geweest met Van Leyden en Arent Sluijk,  parten had nagelaten aan de zoons Gerrit Klaasz. van Leijden en Simon Sluijk.

De molen werkte tot 1813 onder de firma Neeltjes en Lakeman en daarna voor Simon Bakker en Co

1865    De molen werd gesloopt.

In het Papiermakerscontract wordt vermeld dat in 1880  bij de molen een schouwing heeft plaatsgevonden. Wellicht vond deze in een andere molen plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MOLENKAART