© Arnold de Lange - Wormer

Huisman, de

Snuifmolen en later papiermolen De Huisman te Assendelft. De windbrief werd gegeven in 1733 aan Engel Huisman. In 1778 werd hij, na blikseminslag, door brand verwoest, waarna herbouw volgde. In 1796 werd hij ingericht als papiermolen. Op 15 december 1832 staat te koop in De Opregte Haarlemsche Courant: Een kapitale molen genaamd De Huisman, staande aan de Nauernasche Vaart, onder Assendelft, en zulks met vrijheid om te amoveren; alsmede de gereedschappen en losse goederen, tot die fabriek behorende; waaronder persen met ijzeren vijzels en metalen bossen, maalrollen en maalbakken, schepkuipen, kapperij, een partij vijgentouw, enz. enz.

Alles breder bij gedrukte notities omschreven. De grond waarop de molen staat, met de pilaren en heiningen van dezelve. Alsmede vier stukjes weiland, onder de Gemeente Assendelft gelegen. Zullende alles bezichtigt kunnen worden des zaterdags en maandags vóór en op de verkoopdag. Hij heeft gestaan aan of nabij de Nauernasche Vaart, en werd gesloopt in 1833.

[BRON ZAANWIKI]

MOLENKAART