Een Naamloze Molen

Krommenie – Vaartdijk bij de grens met Assendelft

Beknopt overzicht

1677
Hendrik Cornelisz Pampier kocht voor NLG. 2583,- parten in 2 papiermolens, ‘achter het Suytent van Crommenie’, vlak bij De Mol. Waarschijnlijk was het molentje toen al enige jaren oud. Uit het kohier van 1000 penning van 1687 blijkt dat deze toen beide bestonden. De ene was De Mol en de andere, de onbekende ‘Naamloze Molen’.

1889
De molen werd geroyeerd uit de boeken en de ‘Naamloze Molen’ zou toen verdwenen moeten zijn. Verder is er weinig meer bekend van deze molen, dan dat er een relatie was met molen De Mol en Hendrik Cornelisz. Pampiermaeker.

Bron: P. Boorsma, H. Voorn en R. Couwenhoven