Kennismaken met: Pieter van Nieuwburg

Pieter van Nieuwburg is geboren en opgegroeid in Zaandam en heeft daar ook de schooltijd doorgebracht. Na de diensttijd is hij bij een Groningse golfkartonfabriek vertegenwoordiger geworden voor West Nederland. De eerste kennismaking met papierproducten en de industrie als toeleverancier van verpakkingen voor veel bedrijven.

“Via een kleine omweg ben ik eind zestiger jaren in contact gekomen met buitenlandse papierfabrieken die afzet in Nederland zochten. Als handelsagent en verkoopkantoor voor deze fabrieken werkte ik aan de Bruynvisweg in Wormer.
Werken voor grote papierproducenten o.a. Ahlstrom uit Finland en Neusiedler uit Oostenrijk was de uitdaging. Verkoop van hun producten aan de papier-verwerkende industrie en de papiergroothandel in de Benelux en Engeland.”

“Na mijn werkzame leven was ik vele jaren als bestuurslid betrokken bij de Windmolen Compagnie en de Vereniging de Zaansche Molen die nu 14 overgebleven molens bezit en in stand houdt. Als ‘papierman’ vond ik de 60 Zaanse papiermolens natuurlijk de belangrijkste van de 1100 molens die hier ooit gebouwd zijn. De enige overgebleven papiermolen De Schoolmeester is dus mijn favoriet. Mede hierdoor kwam ik in contact met de Stichting Papiergeschiedenis Nederland.”

“Enige jaren geleden had ik een gesprek met de secretaris van deze stichting over een te houden papierpresentatie. Natuurlijk kreeg ik veel informaties maar het gesprek ging verder over de Stichting. Al pratende kwamen we tot de conclusie dat de Zaanstreek eigenlijk nauwer betrokken moest zijn met deze organisatie. We hebben daarna in de Zaanstreek een groep gevormd van enthousiaste mensen die kennis hebben van archivering, Zaanse industriële historie, papierhistorie en financiën. Wij hebben de Stichting Papiergeschiedenis Zaanstreek ‘De Hollander’ opgericht. Met heel veel genoegen maak ik deel uit van het team dat alles wat over de Zaanse papierhistorie beschikbaar is te verzamelen en in een website als geheel samen te brengen en beschikbaar te houden voor de toekomstige generaties.”

Als Zaankanter heb ik veel belangstelling voor de Zaanse molens die de basis zijn geweest van de industriële ontwikkeling van onze streek, hout, levensmiddelen, verf etc. en natuurlijk papier.