Kennismaken met Pier van Leeuwen

[Bron: Nieuwsbrief Stichting Papiergeschiedenis Nederland, 9 december 2016]

Pier van Leeuwen is geboren in 1958 te Delft, maar sinds jaren woonachtig in Amsterdam. Hij studeerde vrije grafiek aan de Koninklijke Academie Beeldende kunst in Den Haag en museologie aan de Reinwardt Academie in Leiden. Daarna was hij meerdere jaren werkzaam voor musea in ’t Gooi en projectmatig voor het Gemeentemuseum Arnhem. Sinds 1997 is hij als conservator verbonden aan het Museum van het Nederlandse Uurwerk te Zaandam. In 1999 richtte Pier als gastconservator het voormalige Zaans Historisch Museum in als Honig Breethuis, een woonhuismuseum te Zaandijk, zoals dat er in de Biedermeiertijd uit moet hebben gezien.

Sinds enige jaren zet Pier zich als bevlogen bestuurslid collectiezaken in voor het museum. In 2015 realiseerde hij een semipermanente presentatie en documentaire over het papierbedrijf C & J HONIG BREET. Hiervoor inventariseerde hij de papierhistorische collectie van de Stichting Archief Honig(h), die inmiddels onder beheer is gesteld van het Gemeentearchief Zaanstad. Ook publiceert hij met enige regelmaat over de doopsgezinde Zaandijker papierfabrikeurs-geslachten Honig, Breet, Kool en Van der Ley. Honig en van der Ley introduceerden rond 1675 de maalbak, die buiten de Zaanstreek werd aangeduid als ‘Hollander’. Kool introduceerde het velijnpapier in deze regio.

De Zaanstreek telde in het verleden 60 papiermolens en evenzovele papierverwerkende bedrijven. Eind 2015 richtte Pier met Pieter van Nieuwburg, Jur Kingma, Geke van de Kamp en Lourens Westendorp de Stichting Papiergeschiedenis Zaanstreek “De Hollander” op. Deze stichting stelt zich ten doel documentatie over de Zaanse papiergeschiedenis te vergaren en ontsluiten. Vanuit deze achtergrond hoopt Pier binnen de Stichting Papiergeschiedenis Nederland aanspreekpunt te zijn voor de Zaanse papierhistorie en zijn passie voor de ambachtelijke vervaardiging en wereldwijde toepassing van dit product te delen.