Honigh, J. & A. CZ.

Jacob Cornelisz. Honigh [1648-1709] stichtte in 1674 samen met zijn jongere broer Adriaan met de witpapiermolen “De Vergulde Bijkorf” een florerend familiebedrijf. Daartoe was deze molen, oorspronkelijk genaamd “De Kwikstaart”, in 1668 vanuit Wormer verplaatst naar het Guispad te Zaandijk. De zoons Cornelis en Jan uit Jacobs huwelijk met Maritje Meinderts Meyn [1648-1696] namen het bedrijf in 1709 over en breidden het uit met molen “De Veenboer”. Er is weinig materiaal bewaard gebleven van deze 1e generatie Zaandijker papierfabrikeurs. Zo resteren er in archieven zoals het Gemeentearchief Zaanstad [Papiercollectie Stichting Archief Honig(h)] slechts schaarse voorbeelden van papier met watermerk van deze oudste broers papierfabrikeurs. Bekend zijn o.m. de watermerken Wapen van Amsterdam (1676),  IACH narrekap (1679) en Hollandse Leeuw (1672 en 1707). Ruimer voorhanden is het materiaal en de documentatie van de beide zoons van Jacob Honigh: Cornelis en Jan Honig, die in 1709 startten met hun bedrijf C & J HONIG.