EVEN VOORSTELLEN: Geke van de Kamp [vice-voorzitter]

Geke van de Kamp (Kampen, 1965) is sinds 2001 bibliothecaris bij het Gemeentearchief Zaanstad. Haar fascinatie voor papier is ontstaan tijdens de opleiding docent Textiele Werkvormen waar geëxperimenteerd werd met papier. Ze volgt de ontwikkelingen van papierkunst door het bezoeken van de Papier Biënnale Rijswijk en CODA Paper Art in Apeldoorn.

Papier is niet alleen een belangrijke informatiedrager maar het papier zelf genereert ook veel relevante informatie, bijvoorbeeld over de datering van een boek of archiefstuk. In 2014 is Geke begonnen met het in kaart brengen van de uitgebreide collectie Riemkappen van veelal Zaanse papierfabrikanten. Dat maakte duidelijk dat de Zaanstreek een belangrijke speler is geweest in de papierproductie. Er ligt nog veel archiefmateriaal in de depots dat nader onderzoek behoeft. En nog steeds zijn er veel aan papier gerelateerde bedrijven in de Zaanstreek. Geke wil zich sterk maken om dit erfgoed te bewaren en verder onder de aandacht te brengen In 2013 heeft ze samen met Marijke Veldhuizen het educatief project ‘Het papieren geheugen van de Zaanstreek’ ontwikkeld. Basisscholen kunnen zich via het Cultuurmenu Zaanstreek aanmelden. In 2016 was ze betrokken bij de ontwikkeling van de IFIKZ-fietsroute ‘Expeditie Papier’. Daarnaast is ze secretaris van Joods Monument Zaanstreek.

“In het jaar 2026 bestaat de Declaration of Independance (gedrukt op Zaans papier) 250 jaar. Het zou geweldig zijn als we bij die herdenking de Zaanse papierindustrie in Amerika onder de aandacht kunnen brengen.”