Papierwarenfabriek A.J. ten Wolde en Co

Papierwarenfabriek A.J. ten Wolde is in 1916 opgericht door de heer A.J. ten Wolde en was gevestigd in het pand Oostzijde 202.  In 1926 deed als compagnon de heer J. Groen zijn intrede. Lange tijd kwam er geen wijziging in de leiding. In 1941 nam de heer P. ten Wolde, zoon van de oprichter, de taak van zijn vader over. Na het overlijden van de heer Groen nam hij de algemene leiding over. Hij leidde het bedrijf behoedzaam door de oorlogsjaren. Bij het bedrijf werkten toen 10 mensen. Na de oorlog werd het bedrijf verder uitgebouwd.
De heer P. ten Wolde overleed in 1958 en de leiding kwam in handen van zijn zoon A.J. ten Wolde.
In de loop van de jaren is de naam van het bedrijf regelmatig gewijzigd o.a. in A.J. Ten Wolde, P. ten Wolde, C.V. v.h. P. ten Wolde en weer A.J. ten Wolde. In 1966 als een Naamloze Vennootschap met de heer A. J. ten Wolde en mevrouw wed. J.W. ten Wolde-Exalto als oprichters.
Begin 60-tiger jaren maakte Ten Wolde deel uit van een groep van Zaandamse papieren verwerkende bedrijven. Door de toenemende vraag naar verpakkingsmateriaal van de levensmiddelenindustrie groeiden de bedrijven Bolding, Hellema, Jac Molenaar (kartonnage), Schenk en Ten Wolde sterk. Ze hadden toen gezamenlijk een omzet van ca. NLG 11 miljoen ten opzichte van NLG 8,4 miljoen in 1956.

Ook Papierwarenfabriek P. ten Wolde groeide mee en besloot in 1959 het gebouwencomplex van Oliehandel Albert Wijnberg, Westzijde 256-258 aan te kopen. Na de verhuizing in 1960 van Wijnberg naar de Achtersluispolder vond de verplaatsing van de Oost- naar de Westzijde plaats.
Aan de Zaan-zijde werd een nieuwe hal gebouwd waarin een papiermagazijn en 8 verwerkingsmachines werden ondergebracht.
Gemeld was dat in 1962 het bedrijf de afgelopen jaren ca. 700.000 kg papier verwerkte. Een van de machines produceerde één miljoen patates-frites zakjes per week. De personeelsbezetting was vrij constant ca. 20 personen.
Ook werd duidelijk dat de verhuizing naar de Westzijde slechts een stap was naar verdere uitbreidingen.

In 1966 werd 3100 m2 grond gekocht aan Barndegat in de Achtersluispolder voor de bouw van een nieuwe fabriek. De fabriek krijgt een vloeroppervlak van 2100 m2 en er blijft 1000 m2 beschikbaar uitbreiding. De bouwkosten werden geraamd op NLG 0,6 miljoen.
De panden aan de Westzijde werden verkocht aan A.J. Op den Velde, Westzijde 246, drijfriemenfabriek en handel in oliën en vetten.
Ten Wolde volgde dezelfde route naar de Achtersluispolder als de vorige eigenaren Albert Wijnberg waarvan ze de panden in 1959 kocht.

De verhuizing naar Barndegat 8 vond in 1967 plaats met de officiële opening en de viering van het 50-jarig bestaan op 16 oktober.
Hier beschikte het kapitaalintensieve bedrijf, met een omzet van ca. NLG 20 miljoen, over moderne verwerkings-machines. De producten waren hoofdzakelijk inpakpapier, toonbankrollen en papierenzakken in ca. 150 uitvoeringen en met mogelijkheid van 4 kleuren bedrukking. De klanten waren voornamelijk de papierwaren-grossiers.
In het dagblad De Typhoon van 15 juli 1983 deed de heer Ten Wolde een oproep om in het bedrijf te komen werken in de productieafdeling in verband met het vele werk maar ze konden geen mensen krijgen.

Wij beschikken niet over verdere gegevens tot de beëindiging van het bedrijf. Indien u meer informatie heeft zouden wij het op prijs stellen als u deze met ons wilt delen via info@zaansepapiergeschiedenis.nl