S. Bakker Jz N.V.

Grafische Kunstinrichting  Bakker Jz., S.

Voormalige drukkerij te Zaandijk, aan de Provincialeweg op de grens met Koog aan de Zaan.

Op de plaats waar de ‘Ziekenbarak ‘stond werd in 1897 precies op de grens van de gemeenten de eerste paal geslagen voor 3 woningen en een atelier voor fotograaf Simon Bakker Jz.

Uit deze aanzet is de Grafische Kunstinrichting S. Bakker gegroeid. De opgerichte drukkerij muntte direct uit door de hoge kwaliteit van de vervaardigde producten. Opmerkelijk daarbij was de vroege en veelvuldige toepassing van fotografie, waarvoor Bakker eigen fotografen in dienst had.

Bovendien ontwikkelde het bedrijf, waar enkele tientallen werknemers bij betrokken waren, een eigen afdeling chemigrafie of cliché-fabricage. Vermeldenswaard is dat na een staking in 1924 enkele ontslagen medewerkers die in het bedrijf een hoge graad van scholing hadden bereikt zich zelfstandig hebben gevestigd. Daardoor ontstonden de drukkerijen van C. Blank & Zn. en ook voor Kunstdrukkerij Mercurius, opgericht door twee broers Woudt, te Wormerveer.

Drukkerij S. Bakker Jz. breidde zich later aanzienlijk uit, maar kwam begin jaren ’80, mede ten gevolge van een aangegane fusie in financiële moeilijkheden, waarna in 1984 liquidatie volgde.

De nog aanwezige bedrijfsgebouwen, die door de verbreding van de Provincialeweg  Zaandam-Wormerveer vlak aan de weg kwamen te staan, werden overgenomen door Cacao de Zaan bv

Bron; Zaanwiki/GAZ