P. Preijer

Begonnen eind negentiende eeuw als stoomdrukkerij en boekhandel.
Bedrijfsnaam: Handelsdrukkerij P. Preijer Jr. op de Zuider Hoofdweg 81 in Krommenie.
Uitgever van ‘Het weekblad voor Krommenie en Omstreken’, ‘De Omtrek’ en ‘De Duinrand’. Levering van drukwerk op elk gebied. Speciaal kleurendrukwerk.

De heer P. Preijer is in 1947 overleden.

Bron: Zaanlander
Foto: GAZ