Heijnis

De oorsprong van het bedrijf ligt in 1821, wanneer Jan Heijnis Tsz. (Teuniszoon) boekhandel Heijnis opricht. Al na anderhalf jaar schaft hij lettermateriaal en een handpers aan om als drukker aan de gang te gaan. Na zijn overlijden in 1879 komt het bedrijf in handen van zijn twee dochters, die zich bezighouden met de boekhandel. De drukkerij annex uitgeverij lieten zij over aan de meesterknecht Klaas Woudt (1857-1923), die de zaak tenslotte overnam, inclusief boekhandel.

Het bedrijf bleef drie generaties in handen van de familie Woudt. Klaas Woudt, de derde generatie, droeg het bedrijf in 1976 over aan Ab van Heek en Ben Heesen. In 1983 werd de drukkerij samengevoegd met Schipper Drukwerk; vanaf dat moment is Heijnis & Schipper Drukkerij de naam.