Drukkerij A. Stuurman N.V.

Drukkerij A. Stuurman NV, voormalige drukkerij te Zaandam, kwam voort uit de in 1753 gevestigde drukkerij H. Jukkers de Roode te Zaandam, die in 1793 werd voortgezet door Wed. H. Jukkers de Roode en Zoon Zaandam. In 1801 werd die op haar beurt opgevolgd door J. Jukkers de Roode, stadsdrukker te Zaandam.

In 1839 verdween de naam De Roode. Nieuwe eigenaren werden G. Dekker en K. T. van Spanjen Koppenol, stadsdrukkers te Zaandam. Hun samenwerking eindigde in 1851, waarna het bedrijf werd voortgezet door G. Dekker Gz. Deze begon in 1867 met de uitgave van het Nieuws- en Advertentieblad de Zaanlandsche Courant. In 1890 werd de drukkerij overgenomen door A. Stuurman en werd de naam van het bedrijf Drukkerij A. Stuurman v/h G. Dekker Gz. in 1917 werd dat Firma A. Stuurman. Eigenaar was toen H.P. Stuurman sr. zoon van A. Stuurman en vader van H.P. en A.J. Stuurman, die hem naderhand opvolgden. Stuurman vestigde de drukkerij aan de Westzijde 37 en de Herengracht 1.

Tevens werd in 1917 een Nieuws- en Advertentieblad overgenomen, waarvan de naam een jaar later werd veranderd in Gemeenteblad Zaandam de 7000. Dit blad werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers verboden. Omdat H.P. en A.J. Stuurman toch een blad wilden uitgeven stelden zij zich in verbinding met de Firma Siezen en Smit te Purmerend, uitgever van De Waterlander en de Noord-Amsterdammer. Gesticht werd de Provinciale Noordhollandse Courant; De Waterlander verdween. Fr. Smit, zoon van de uitgever Smit, werd in de directie van Stuurman opgenomen. De Provinciale Noordhollandse Courant werd in 1943 door de Duitsers verboden.

Na de oorlog nam de oud-boekhouder van De Waterlander, W. Tromp, het initiatief om voor de omgeving van Purmerend toch weer een krant te laten verschijnen. Hij stelde zich daartoe in verbinding met Fr. Smit. In het leven geroepen werd de Nieuwe Noordhollandse Courant NNC; Tromp werd in de directie van Stuurman opgenomen. In de jaren zeventig begon Stuurman ook met de uitgave van een huis-aan-huis-blad voor Purmerend en omstreken; mede uit nostalgische overwegingen kreeg dat de naam De Waterlander. Ook direct na de oorlog kreeg Stuurman de order voor het drukken van De Typhoon. Later zou Stuurman De Typhoon ook gaan uitgeven. In 1953 kwam de drukkerij officieel in handen van A. Stuurman en diens broer H.P. Stuurman en kreeg het bedrijf de naam A. Stuurman NV.

In 1967 verwierf drukkerij Stuurman de uitgave-rechten van het huis-aan-huis weekblad De Krommenieër dat vanaf 1932 met een onderbreking in de oorlog, door drukkerij Knijnenberg Beheer bv te Krommenie werd uitgegeven. A. Stuurman ging in 1971 met pensioen, zijn broer H.P. Stuurman verliet in 1977 het bedrijf. Na de fusie in 1969 van De Typhoon met de holding Damiate Pers te Haarlem werd in 1973 de krantendrukkerij in Zaandam opgeheven. Dag- en nieuwsbladen werden vanaf dat moment in Haarlem gezet en gedrukt. In maart 1984 werd drukkerij Stuurman, waar op dat moment nog zeven mensen werkten, door Damiate Holding gesloten en volgde liquidatie.

Bron: Zaanwiki

Foto: GAZ 26_00896