Drukkerij Meijer

Drukkerij Meijer werd in 1896 in Wormerveer door G. Meijer Dzn opgericht als boekhandel. Zijn medefirmant was zijn zwager IJsbrand Heyn die ervaringen had als drukker. Alle Zaandorpen hadden sinds het midden van de 19e eeuw een of meer boekhandels. Vaak werden boekhandel en drukkerij gecombineerd. Ze gaven ook vaak plaatselijke nieuwsbladen uit. De eerste steen voor de drukkerij op de hoek van de Goudastraat en de Wandelweg werd gelegd door de driejarige Dirk. Het gebouw was klaar in 1896. De machines bestonden uit een Amerikaans handpersje, een Liberty trap-pers en een Krause snijmachine.

In 1920 waren er bij drukkerij Meijer negen medewerkers in dienst. De drukkerij werd uitgebreid. In 1923 waren er veertien medewerkers. De drijvende kracht was D. Meijer Gzn. Hij begon aan het einde van de eerste wereldoorlog als boekhouder in het bedrijf van zijn vader en zijn oom. Maar hij ontwikkelde zich als de man met visie die de dorpsdrukkerij wist uit te bouwen tot een nationaal gerespecteerd grafisch centrum. Hij zorgde voor een betrouwbare kostprijsberekening, uitbreiding van de drukkerij in het begin van de jaren twintig en in 1925 introduceerde hij de zetmachine. Hij haalde orders binnen bij uitgeverij Elsevier voor het drukken van de Winkler Prins encyclopedie. De connectie met Elsevier zorgde er voor dat na de oorlog talloze wetenschappelijke boeken bij Meijer werden gedrukt. Daarnaast werden bestsellers gedrukt zoals Ciske de Rat en Hollands Glorie.

Drukkerij Meijer was min of meer de uitvinder van het bedrijfsfotoboek. Daartoe werkte zij samen met talloze bekende Nederlandse grafische ontwerpers als Dick Elffers en Jurriaan Schrofer, fotografen als Emmy Andriesse en Cas Oorthuys en schrijvers als Max Dendermonde. In 1953 werd in Wormerveer een grote moderne drukkerij en zetterij gebouwd op de hoek van de Wandelweg en Goudastraat. Het bedrijf had ook een belangrijk aandeel in het ontwikkelen van drukwerk voor klantenbinding zoals Allerhande van Albert Heijn. Het bedrijf verhuisde in 1962 naar het nieuw bedrijventerrein aan de Nauernasche Vaart. In 1983 in de nasleep van de tweede oliecrisis ging Drukkerij Meijer met zeven dochter bedrijven ten onder.