De Drie Papierbalen

De Drie Papierbalen anno 1766, Voormalig papierpakhuis van de firma Dk. Blauw te Wormer. Om een toegang aan de Zaanweg te creëren werden twee overplaatsbare pakhuizen, die tussen nummer 5 en 7 stonden, op 12 maart 1898 in het openbaar ter amotie verkocht. Het betreft papierpakhuis ‘De Drie Papierbalen’ en daarnaast kaaspakhuis ‘De Vriendschap’. De gevelsteen van dit pakhuis is na 1940 ingebracht in de gevel van de Zaanlandsche Oudheidkamer, sinds 1999 het Honig Breethuis, aan de Lagedijk te Zaandijk.

[1914-291; ZOV] Honig Breethuis